Skip til primært indhold

Creatinkinase MB, massek., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P—Creatinkinase MB; massek.
Kortnavn Kreatinkinase MB;P
Synonym -
Forkortelse CKMB
IUPAC kode NPU19750
Kvantitetsnummer 000476
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt.
Primær indikation er i relation til akut myokardieinfarkt på indlagte patienter i henhold til nærmere fastlagte retningslinier.
 
Prøvemateriale 1 mL fuldblod
Holdbarheden er 8 timer ved stuetemperatur.
 
Prøvetagning Blodet tages i MGRØN 4.  
Referenceinterval
Kvinder mindre end 4,0 µg/L
Mænd mindre end 7,0 µg/L

Beslutningsgrænse for AMI er 10 µg/L.
   
Analyseusikkerhed 10 %
Unormale værdier Hos en patient med akut koronarsyndrom udtrykker analysen derfor med overvejende sandsynlighed graden af myokardieskade og dennes tidsmæssige forløb. I reglen vil et myocardieinfarkt udløse analysestigning over diskriminationsgrænsen for AMI i løbet af ca. 6 timer.
   
Seneste opdatering 23.05.13  
APPFWU01V