Skip til primært indhold

Digoxin, stofk., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P—Digoxin; stofk.
Kortnavn Digoxin;P
Synonym Lanoxin, DIGX
Forkortelse DIGO
IUPAC - kode NPU01886
Kvantitetsnummer 000518
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøven tages om morgenen før indgift af Digoxin
 
Prøvemateriale 1 mL plasma
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
  
Prøvetagning Blodet tages i LGRØN 4,5
Referenceinterval Vejledende terapeutisk interval 0,9 - 2,6 nmol/L
 
Alarmgrænse er større end 3,0 nmol/L
 
Analyseusikkerhed 7 %
Unormale værdier Hos ældre reduceres såvel nyre som leverfunktionen fysiologisk. Dette bevirker langsommere metabolisering af digoxin med øget koncentration til følge ved uændret dosering.
Verapamil, amiodarone, quinidin, cyclosporin, spironolacton og propafenon giver alle øget digoxin koncentration pga. nedsat digoxinudskillelse.
Ved noncompliance eller malabsorption ses lave koncentrationer.
   
Seneste opdatering 19.04.15  
APPFWU01V