Skip til primært indhold

Glucose, stofk., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P-Glucose; stofk.
Kortnavn Glukose;P
Synonym -
Forkortelse GLK
IUPAC - kode NPU02192
Kvantitetsnummer 000734
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøvemateriale 3,0 mL blod stabiliseret med FC mix.
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
 
Prøvetagning Blodet tages i PINK 3, som straks vendes 10 gange.
 
Referenceinterval

3,1 - 11,0 mmol/L
  
Alarmgrænse: 

< 18 år mindre end 3,1 mmol/L                          
< 18 år større end 11,0 mmol/L
> 18 år mindre end 3,1 mmol/L
> 18 år større end 22,0 mmol/L


 

Analyseusikkerhed 6 %
Unormale værdier

Anvendes primært til behandlingskontrol af diabetes samt ved mistanke om hyper- eller hypoglykæmi. Mhp. diagnostik af diabetes mellitus anvendes især P(fPt)-Glucose (diagnostik).

Hyperglykæmi ses ved relativ eller absolut mangel på insulin (diabetes mellitus), samt ved tilstande med overskud af diabetogent virkende hormoner (glucagon, adrenalin, glukokortikoider og væksthormon).

Forbigående hyperglykæmi kan fx ses ved AMI, øget intracerebralt tryk, akut pancreatitis, akut massiv levercelleskade, ved anoksi og ved brug af tiazider.

Hypoglykæmi ses især ved overdosering af insulin og sulfonylureapræparater, ved insulinom og ved hypofyse- eller binyrebarkinsufficiens, og kan ses ved levercirrose i sene stadier.

For yderligere oplysninger henvises til NBV fra Dansk Endokrinologisk Selskab.

   
Seneste opdatering 08.07.21  
APPFWU01V