Skip til primært indhold

Haptoglobin, massek., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P—Haptoglobin; massek.
Kortnavn Haptoglobin;P
Synonym -
Forkortelse HAPT
IUPAC - kode NPU19788
Kvantitetsnummer 000801
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøvemateriale 1 mL hæmolysefrit plasma
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
 
Prøvetagning Blodet tages i LGRØN 4,5
Referenceinterval
>  0   dage - <   14   dage 0,00 - 0,10 g/L
> 14   dage - <     1   år 0,07 - 2,21 g/L
> 1   år - < 13   år 0,07 - 1,63 g/L
> 13   år - < 18   år 0,07 - 1,79 g/L
> 18   år - < 50   år 0,35 - 1,85 g/L
> 50   år         0,47 - 2,05 g/L
                     
  
Analyseusikkerhed 4 %
Unormale værdier

Da haptoglobin er en akut-fase reaktant, vil et forventet koncentrationsfald ved en let hæmolyse evt. kunne opvejes af en øget haptoglobinproduktion som følge af en inflammation.
Graden af inflammation kan f.eks. vurderes med akut-fase reaktanten orosomucoid. Ligger orosomucoid koncentrationen i den øverste del af sit referen
ceinterval, kan man, om end med stor usikkerhed antage, at haptoglobin også skulle have ligget højt i referenceintervallet osv.
Fremskreden levercirrhose og østrogenbehandling nedsætter haptoglobin koncentrationen, mens corticosteroid og androgen behandling øger koncentrationen.
Lav koncentration ses ved hæmolyse såvel intravaskulær som ekstravaskulær (f.eks. hæmatomabsorption og ineffektiv erythropoiese).

   
Seneste opdatering 01.04.19  
APPFWU02V