Skip til primært indhold

I afdelingen ”Blodprøver, Biokemi og Immunologi” samarbejdes der med UC SYD i Esbjerg om at uddanne bioanalytikere til fremtiden. Bioanalytikerstuderende veksler mellem skole og praktik af kortere og længere varighed gennem 7 semestre (3,5 år).

Sygehus Sønderjylland tilbyder mulighed for studieværelse/-lejlighed, og de studerende vil indgå i dagligdagen, på den måde er der mulighed for et godt studiemiljø både på afdelingen og i fritiden.

I afdelingen er der ansat to bioanalytikerundervisere, som i et tæt samarbejde med bioanalytikerundervisere fra Patologi og Mikrobiologi planlægger, tilrettelægger og afvikler individuelle praktikforløb for bioanalytikerstuderende. Der lægges vægt på at tilrettelægge praktikforløbet, så det passer til den enkelte studerende. Under praktikken inkluderes de studerende i de daglige rutiner i laboratoriet. De enkelte læringsmål for hvert semester opfyldes ved, at udvikle bioanalytiske færdigheder og kompetencer på forskellige områder, fx viden om IT, apparatur, patientkontakt og praktiske arbejdsopgaver, hvor alle områder oftest er i spil. Det er ude i praktikken at teorien gerne skal afprøves, opleves, erfares og give mening.

Sygehus Sønderjylland er forpligtet til at tage 10 studerende fra UC SYD pr. semester, som fordeles på de fire laboratoriespecialer – Patologi, Mikrobiologi, Immunologi og Biokemi.
En periode årligt tilbydes der erhvervspraktik til unge over 15 år og udenlandske studerende fra fx Belgien, Finland eller Spanien.

Der arbejdes tværprofessionelt i afdelingen og med de studerende i form af besøg og temadage med andre professioner eller deltagelse i aktiviteter, som afholdes i Sygehus Sønderjyllands forskellige matrikler (Aabenraa, Sønderborg og Tønder).

APPFWU01V