Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland genåbner skraldesækken

Gad vide, hvad der mon gemmer sig i affaldssækkene på en operationsafdeling på et sygehus, eller hvad mon køkkenet smider ud? Det finder vi ud af i denne uge, hvor Sygehus Sønderjylland sprætter affaldssække op for at finde ud af, om affaldet kan sorteres bedre i fremtiden.

Som et led i Region Syddanmarks bestræbelser på at blive endnu mere klimavenlige, har regionen i juni måned 2020 vedtaget en visionær klimastrategi. I den forbindelse er Sygehus Sønderjylland udvalgt til at være foregangssygehus til at få nedbragt andelen af affald til forbrænding. Det foregår ved, at Sygehus Sønderjylland i uge 41 genåbner en masse skraldeposer, inden de bliver hentet til forbrænding. Andelen af affald til forbrænding som dagrenovation udgør 69 procent. Den nuværende genanvendelsesprocent på Sygehus Sønderjylland er 27 procent. De resterende fire procent er farligt affald og deponi.

Indholdet i dagrenovationen er endnu ukendt, men sygehuset forventer, at der nok skal være noget at komme efter.

- Sammenlignet med andre sygehuse er vi faktisk rigtigt gode til at sortere vores affald, men jeg er sikker på, at vi ved denne affaldsgennemgang vil finde områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre, siger Bo Andersen, der er chefkonsulent for sygehusets klimaindsats.

Sygehuset producerer 1.100 ton affald om året, hvoraf 781 tons sidste år gik til forbrænding. Det er mængden af affald til forbrænding, der skal mindskes.

Alle skal sortere

Det er ikke bare sygehusene, der skal blive bedre til at sortere deres affald. Regeringen har i forlængelse af Klimaloven, som Folketinget vedtog i juni 2020, indgået en bred aftale om en grønnere affaldssektor, som betyder, at alle skal sortere affald i ti fraktioner, hvilket Sygehus Sønderjylland også skal leve op til.

- Sygehus Sønderjylland er pilotsygehus, og med basis i de fund vi laver her, kan regionen træffe beslutning om, hvor meget og hvordan der skal sorteres i fremtiden, forklarer Bo Andersen og fortsætter.

- Men da vi i forvejen er rigtigt gode her i regionen, håber jeg da, at de fire andre regioner også følger med.

Intelligent og let affaldssortering

Det er COWI, der sørger for at gennemgå sygehusets affald, og planen er, at den fremtidige affaldssortering skal foregå så let og intelligent som muligt.

- I afdelinger, hvor man måske har mange forskellige plasttyper men ingen glasaffald, giver det ikke mening at have en glascontainer, mens det i kontorafsnittene måske ikke giver så meget mening med plastsortering, da det mest er papir, der bliver smidt ud her, vurderer Bo Andersen.

Ved at finde ud af, hvilke typer affald de forskellige afdelinger producerer, kan man dermed lave sorteringen så let for medarbejderne som muligt.

- Jeg tror, det skal være let at sortere, da de fleste ellers lynhurtigt vil falde tilbage i de gamle vaner igen, siger Bo Andersen.

Efter affaldsgennemgangen i uge 41 vil COWI inden årets udgang udarbejde en rapport, der skal danne grundlag for hele Region Syddanmarks affaldssorteringsindsats, der begynder i 2021.

APPFWU02V