Skip til primært indhold

Magnetbrikker får patienter på benene

Med et simpelt system får fysioterapeuter på Sygehus Sønderjylland patienter hurtigere på benene. Det går i al sin enkelhed ud på, at gøre det let for patienten, at holde øje med om de kommer ud af sengen og får rørt sig.

Somme tider er det de enkleste idéer, der har den største effekt. Og somme tider, kan man efterfølgende stå tilbage og undre sig over, hvorfor man dog ikke havde fundet på det noget før.

Én af den slags simple, men virkelig effektive idéer kan man møde på stuerne på kirurgisk sengeafsnit på Sygehus Sønderjylland. De ser ikke ud af meget som de hænger der på en magnetisk opslagstavle. Men de små, runde magneter er med til at aktivere patienterne.

- Vi bruger den i fællesskab med patienten til at ligge en plan for, hvordan de kommer op og rører sig. For vi ved, hvor vigtigt det er for helingen. Siger Maja Kornbæk, der er fysioterapeut på kirurgisk sengeafsnit.

De runde magneter er røde på den ene side og grønne på den anden. Opslagstavlen de hænger på er inddelt i felter. Felterne kan udfyldes med forskellige aktiviteter. På den måde kan både patient og personale holde øje med, hvilke øvelser patienten har udført, hvor mange gange og på hvilke dage.

- Det er en nem måde for patienterne at se, at de gør fremskridt. For måske har de kun vendt et par af magnetbrikkerne den første dag, men allerede næste dag kan de måske vende et par stykker mere. Og med de røde og grønne farver giver det meget hurtigt et overblik over fremskridtet. Forklarer Maja Kornbæk.

Effekten er til at mærke

Ned ad gangen trisser Finn Jensen Eriksen- han har været indlagt på kirurgisk et par dage efter en operation i maven. Han har allerede stiftet bekendtskab med de små rød/grønne vendebrikker.

- Det betyder, at jeg kommer op og gå omkring. Det har jeg fået at vide, er vigtigt for at min krop hurtigere kommer sig efter indgrebet. Jeg stiller selv et krav om, hvad jeg skal nå. Og i dag har jeg besluttet, at jeg skal gå ud på gangen, ned til trappeopgangen og tilbage fire gange i løbet af dagen. Det er en god lille tur for mig, fortæller Finn Jensen Eriksen mens han går ned af gangen på kirurgisk afsnit.

Finn Jensen Eriksen er 67 år gammel og har altid været rørig. Men efter et sygdomsforløb over seks uger i hjemmet, blev han til sidst akut indlagt og opereret i maven. To dage efter den seks timer lange operation blev Finn Jensen Eriksen introduceret til vendebrikkerne på den lille magnet tavle på stuen

 

I forgrunden hænger magnettavlen på væggen. I baggrunden ligger Finn Jensen Eriksen i sengen

Finn Jensen Eriksen har været ude at gå to gange og mangler to gange mere

På magnettavlen kan patienten vende brikker i takt med at de får udført de små selvvalgte opgaver.

Tavlen viser både patient og sundhedspersonalet om der er fremgang dag for dag.

- Jeg havde faktisk ligget i sengen og tænkt på, hvad den mon var til. Det fik jeg forklaret af fysioterapeuten og så var jeg ellers klar til at vende brikker. For mig er det godt redskab. Derhjemme er jeg rigtig god til at holde mine forpligtelser, men det er jo ikke sikkert, at jeg ville være ligeså god til det hér på Sygehuset men med tavlen hvor jeg kan se de røde og grønne brikker, bliver jeg rigtig god til også at holde mine forpligtelser mens jeg er indlagt, siger han.

Et simpelt redskab, der ”nudger”

Den magnetiske tavle blev taget i brug for knapt et år siden i foråret 2022. Tanken var, at gøre det let og visuelt for patienten, at følge med i den daglige fremgang, og at motivere dem til at holde sig i gang.

- Vi bruger vendebrikkerne i samarbejde med patienten, så vores sundhedsfaglige anbefalinger og forventninger til patientens deltagelse i eget i forløb bliver visuel. Det fungerer sundhedspædagogisk og nudgende, fortæller fysioterapeut Maja Kornbæk.

For Finn Jensen Eriksen er det den helt rigtige fremgang. Med vendebrikkerne holder han selv øje med, at han får gået sine ture, øvet sig i at rejse fra sengen og i at sidde ordentligt op, så han kan tage sokker på uden hjælp.

- Det er nødvendigt for mig, at være sikker på at jeg kan de her ting for jeg bor alene i et 170m2 stort hus, og der kommer ikke nogen og hjælper mig når først jeg er derhjemme igen, fortæller han.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU01V