Skip til primært indhold

Nye rettigheder til fødende og deres familier på Sygehus Sønderjylland.

Den seneste finanslov gav 100 mio. kr. til regionerne i 2022 og 2023 til fødselspakken ”En god start på livet” . Med det blev Region Syddanmarks fødselsplan udvidet. Nu indeholder den bl.a. en ny rettighed til at føde ambulant og derefter få et hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter fødslen.

Inga Kalk Jespersen er igen tilbage i hjemmet i Rinkenæs. Da hun kørte hjemmefra 12 timer forinden, lå lille Carl inde i hendes mave, nu ligger han på ammepuden foran hende.  

Carl er bare 50 cm lang og vejer 3310 g. Han er næsten lige blevet født. Det var 3. januar kl. 00.27 på Sygehus Sønderjylland.

Allerede kl. 8.30 samme dag tog den lille familie hjem igen. I alt var Inga og hendes kæreste på fødegangen i 12 timer.

Ny mulighed for de fødende 

Inga og hendes kæreste valgte at benytte sig af et nyt tilbud, der trådte i kraft ved årsskiftet. Her kan fødende vælge at føde ambulant, tage hjem og dagen efter få et hjemmebesøg af en jordemoder.

 - Vi valgte at tage hjem, fordi vi om morgenen stadig lå på fødegangen, så vi vurderede, at i stedet for at flytte ind på en stue, så kunne vi lige så godt tage hjem, fortæller Inga.

Det var bestemt ikke noget, vi havde planlagt. Egentlig havde jeg regnet med, at blive på sygehuset i nogle dage, men det føltes faktisk meget trygt at tage hjem på det tidspunkt, med den hjælp og vejledning vi fik, inden vi tog hjem, fortæller Inga videre.  

Besøg af sygehusets jordemoder  

Dagen efter fødslen, fik Inga så besøg af en jordemoder fra fødegangen på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Både mor og barn blev tjekket godt efter. Carl fik bl.a. taget sin hælprøve og Inga og hendes kæreste fik talt fødslen igennem med jordemoderen – altså alt dét, som normalt foregår dagen efter, man har født. Nu foregik det bare i hjemmet hos den lille familie. 

-   Det var en rigtig god oplevelse, at det foregik hjemme hos os selv, fortæller Inga Kalk Jespersen. Det var virkelig dejligt, at vi ikke skulle til at stoppe Carl i en masse tøj, ud i autostolen og i en bilen for at køre til sygehuset, når han er så lille og ny. Det var trygt og roligt, at vi kunne være herhjemme. 

Besøget hos Inga Kalk Jespersen og lille Carl i Rinkenæs var det første jordemoder-hjemmebesøg, som vi på Sygehus Sønderjylland har foretaget, efter at de nye muligheder er trådt i kraft.

Jordemoderen, som besøgte Inga, fortæller at de selvfølgelig lige skal vænne sig til den nye måde at arbejde på og have det hele til at fungere, men at besøget gik rigtig godt og de nåede det de skulle.

Selvom Inga var en smule betænkelig ved at tage hjem fra sygehuset lige efter fødslen, så er hun i dag meget begejstret for at man har fået den mulighed. 

- Det var dejligt. Vi var helt rolige ved at forlade fødegangen og vi kom hjem i trygge rammer. Det var også en stor tryghed, at vide at næste morgen ville der komme en jordemoder.

 - Da hun kom, havde jeg en masse spørgsmål, som i mellemtiden var opstået og dem fik jeg svar på ... sammen med en masse andet. Det var bestemt en rigtig god beslutning, at vi valgte at gøre det på den her måde, slutter Inga Kalk Jespersen. 

Lille Carl med sin mor og far i hjemmet i Rinkenæs

FAKTA: 

Finansloven for 2022, indeholdte en aftale om 100 mio. kr. til regionerne i 2022 og 2023 til fødselspakken ”En god start på livet.”

Derfor reviderede Region Syddanmark deres fødeplan og nu er der tre muligheder for førstegangsfødende:

 - Ønske om indlæggelse: Familien kan blive på sygehuset op til 48 timer efter fødslen.

 - Udskrivelse 4-6 timer efter fødslen: Familien kontaktes telefonisk og får hjemmebesøg af jordemoder dagen efter fødslen, hvor fokus er på familiens trivsel herunder barnets ernæring. Derudover kommer jordemoderen også hjem til familien 48-72 timer efter fødslen. Her vil fokus også være på familiens trivsel ligesom der vil blive lavet hælprøve og hørescreening på barnet.

 - Udskrivelse efter en enkelt nat: Familien kontaktes telefonisk og får hjemmebesøg ved jordemoder 48-72 timer efter fødslen, hvor der bl.a. bliver foretaget hælprøve, hørescreening mm.
 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V