Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland i Sønderborg tilbyder patienter test efter fejl i insulinhåndtering

Afdelingen for Medicinske Sygdomme på Sygehus Sønderjylland har identificeret en alvorlig utilsigtet hændelse, hvor samme insulinpen er blevet brugt til flere patienter. De berørte patienter er kontaktet.

Den 21. juni 2024 erfarede afdelingsledelsen på Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, at samme insulinpen, var blevet brugt til flere diabetes-patienter på sengeafsnit A, Nyresygdomme. Det drejer sig om perioden fra 17.maj 2023 - 21.juni 2024.

Nålen på pennen er blevet skiftet hver gang, men fejlhåndteringen ligger i, at selve pennen er blevet brugt til flere patienter. Denne procedure var mod gældende retningslinjer på såvel afdelingen - som på sygehuset. Denne praksis blev straks stoppet, og det blev sikret, at den ikke forekommer andre steder på sygehuset.

Lægelig direktør Peter Sørensen siger:

- Vi er meget kede af situationen og har sikret os, at det var et enkeltstående hændelsesforløb. Vi har indskærpet retningslinjerne for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

De berørte patienter er kontaktet

Afdelingen har identificeret 185 patienter, som har fået administreret insulin – altså insulin, som er givet af sygehusets personale - og det skal derfor vurderes, om de har fået overført smitte.

Læger har - de seneste dage - derfor kontaktet alle berørte patienter, med informationer om hændelsen og tilbud om tests.

En infektionsmedicinsk vurdering siger, at risikoen for smitte med HIV eller Hepatitis er meget lav.

Alligevel har Sygehus Sønderjylland - ud fra et forsigtighedsprincip - valgt at tilbyde alle de berørte patienter tests for at sikre deres sundhed.

- Vi har allerede kontaktet de berørte patienter for at udelukke den minimale smitterisiko, der er. Vi beklager hændelsen dybt og har taget de nødvendige skridt for at forhindre gentagelser, siger lægelig direktør Peter Sørensen.

Sygehus Sønderjylland tager hændelsen alvorligt og har indført yderligere foranstaltninger for at sikre korrekt procedure i fremtiden. Samtidig er også Styrelsen For Patientsikkerhed orienteret. 

Hotline til tidligere patienter

Hvis man har været patient på sengeafsnit A, Nyresygdomme i Sønderborg og har yderligere spørgsmål, har vi oprettet et hotline nummer, som man kan ringe til i dagstid. Nummeret er: 20 12 95 37.

Nummeret er udleveret til de berørte patienter.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V