Skip til primært indhold

Udredning for M-komponent sygdomme omfatter både M-komponent og Frie lette kæder i serum

Til praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Baggrund

Biokemisk udredning for M-komponent sygdomme omfatter iht. den danske retningslinje på området (M-komponent analyser ved myelomatose1) udredning for

 • Myelomatose (og relaterede tilstande) med analysen
  • M-komponent i serum

og

 • Let-kæde myelomatose (herunder let-kæde amyloidose) med analyserne
  • Frie lette kæder i serum (fri kappa, fri lamda og kappa/lamda ratio)
   eller
  • M-komponent i urin

Det er på nuværende tidspunkt kun i ca. 5% af udredningerne, at begge analyser rekvireres.

Udredning og tolkning

For at simplificere udredningen oprettes per 3. juli 2023 profilen ”M-komponent udredning”, der
indeholder analyserne:

 • M-komponent i serum
  Analysenavn: M-komponent gruppe;P (RSD00449)
 • Frie lette kæder i serum
  Analysenavn: Kappa/Lambda kæde (Ig)(frit);P (RSD03227)

Sammenholdt med symptomatologi og evt. øvrige parakliniske fund bør videre udredning foretages ved
(se evt. også figur nedenfor):

 • Påvisning af en M-komponent i serum
  eller
 • Kappa/Lamda ratio uden for beslutningsgrænserne2
  (0,26-4,32)

Kontrol

Opfølgning/kontrol/monitorering foregår med den analyse, der bedst afspejler sygdomsaktiviteten.
Der er til dette formål oprettet 2 profiler:

 • ”M-komponent kontrol (myelomatose)”
  Indeholder analysen
  • M-komponent i serum
   Analysenavn: M-komponent gruppe;P (RSD00449)
 • M-komponent kontrol (let-kæde sygdom)
  Indeholder analyserne
  • Frie lette kæder i serum
   Analysenavn: Kappa/Lambda kæde (Ig)(frit);P (RSD03227)

Kontakt os venligst ved spørgsmål.

Med venlig hilsen

Eva Rabing Brix Petersen og Mikael Frederiksen

Denne information kan også udskrives her.

1M-komponent-analyser-2019.pdf (dskb.dk)

2Bemærk beslutningsgrænse adskiller sig fra referenceintervallet for Kappa/Lamda ratio. Se evt. ovennævnte retningslinje
I henhold til guideline bør der for Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit;P tolkningsmæssigt skelnes mellem, om det er en 1. gangs
udredning, eller om det er kontrol af letkæde sygdom:

 • 1. gangs udredning:             Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit;P: 0,26-4,32
 • Kontrol (let kæde sygdom): Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit;P: 0,26-1,7

3Ugeskrift for læger 2021;183:V03210258

Kontakt

Eva Rabing Brix Petersen

Ledende overlæge

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


21993694

Mikael Frederiksen

Overlæge

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland


2322 1577
APPFWU02V