Skip til primært indhold

Om afsnittet

Neonatal og Barsel er et kombineret neonatal- og barselsafsnit.

I Neonatal og Barsel modtager vi børn født fra gestationsalder uge 28 og frem, samt syge børn op til 1 mdr. gamle. Vi modtager barselskvinder, som har behov for pleje efter en kompliceret fødsel samt evt. behov for hjælp til etablering af amning.

I sengeafsnittet, som er et kombineret neonatal- og barselsafsnit har vi plads til 19 nybagte familier.

Familierne - nyfødte og deres forældre - ligger på familiestuer. Det gælder også, hvis du føder for tidligt eller hvis dit barn har behov for at ligge i kuvøse.

Vi bestræber os på at give familierne et ophold, der svarer til deres ønsker og behov. Vi er her for dig/jer - så brug os!

Afsnittet fungerer som to teams med specifikke kompetencer:

Neonatalteamet

varetager behandling og pleje af de for tidligt fødte børn og nyfødte med behov for særlig pleje og behandling. Plejepersonalet er specialiseret i pleje og behandling af for tidligt fødte børn og syge nyfødte.

Barselsteamet

varetager specialopgaver i forhold til barselskvinden og det raske nyfødte barn. Plejepersonalet har en bred faglig viden om barselsperioden og de udfordringer, der kan opstå efter en kompliceret graviditet eller fødsel, eller hvis der er behov for specialiseret hjælp til amning. 

Afdelingsledelsen

Louise Jürgensen

Cheflæge

Børn og Unge


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Børn og Unge


Afsnitsledelsen

Birgitte Mikkelsen

Oversygeplejerske

Neonatal og Barsel


79 97 23 10
APPFWU02V