Skip til primært indhold

Information til almen praksis vedr. lukning af Brystkirurgien i Sygehus Sønderjylland


Pr. 1. december 2023 lukkes Brystkirurgisk Afdeling i Sygehus Sønderjylland.

Brystkirurgiske patienter fra Tønder og Haderslev Kommune vil blive tilknyttet Brystkirurgisk Afsnit (Esbjerg) på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Brystkirurgiske patienter fra Sønderborg og Aabenraa Kommune vil blive tilknyttet Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling (Vejle) på Sygehus Lillebælt.

Infektiøse sygdomme i mammae, som mastitis og absces, henvises direkte til Brystkirurgisk afdeling i enten Esbjerg eller Vejle på baggrund af patientens bopælskommune.

Henvisningsoplysninger ved direkte henvisning til Brystkirurgisk afdeling:

Esbjerg og Grindsted Sygehus
Afdelingsnavn:  SVS Brystkirurgisk Ambulatorie (Esbjerg)
Lokationsnummer: 5790000215140
SghAfd-kode: 550104M
Sygehus Lillebælt
Afdelingsnavn: SLB Organkirurgisk Ambulatorium (Vejle)
Lokationsnummer: 5790000181346
SghAfd-kode: 6008219

Ift. henvisning af patienter med begrundet mistanke om brystkræft ændres der ikke i henvisningsproceduren. Hvis der findes indikation for at henvise til en brystkirurgisk afdeling, vil dette ske på baggrund af ovenfor nævnte fordeling af patienter mellem Sygehus Lillebælt og Esbjerg og Grindsted Sygehus:

Mammacancer - sundhed.dk

Alle henvisninger til alle typer af mammografi sendes direkte til Røntgen og Skanning, Aabenraa:

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger til praktiserende læger og speciallæger fra Røntgen og Skanning:

Almen praksis og speciallæge praksis (sygehussonderjylland.dk)

Se i øvrigt nyhed på regionens hjemmeside:

https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2023/november-2023/brystkraeftoperationer-fra-sonderjylland-rykkes-til-vejle-og-esbjerg

 

Med venlig hilsen

Peter Sørensen
Lægelig Direktør
Sygehus Sønderjylland

APPFWU02V