Skip til primært indhold

Brug af telemedicin

Sårambulatoriet på Sygehus Sønderjylland anvender telemedicin som et redskab til hurtig overførsel af informationer mellem sårbehandlere.

Sårbehandlere kan være sårsygeplejerske i kommunen, egen læge, sårambulatoriet på sygehuset, fodterapeut, bandagist eller skomager.

Ved starten af behandlingen bliver der oprettet en sårjournal, som indeholder oplysninger om såret og om sygdomme, der kan have indflydelse på sårets udvikling og heling. Der vil med jævne mellemrum blive taget billeder af såret enten med en mobiltelefon, eller med et fotografiapparat.

Oplysninger om såret overføres ved hjælp af en mobiltelefon eller en computer, så sårbehandlerne hurtigt kan udveksle oplysninger. Derved undgår man unødvendig ventetid.

Dette har den store fordel, at vi hurtigt kan vælge og starte den bedste behandling af årsagen til såret. Ligeledes kan telemedicin bruges til at få hurtig hjælp, hvis der sker en forværring af såret.

Datasikkerhed

Alle informationer samles i en database. Oplysningerne sendes via internettet i krypteret form, det vil sige, at ingen andre end de fagpersoner der er tilknyttet dig, kan se disse oplysninger.

Journalindsigt

Hvis du ønsker at være aktiv i behandlingen eller se din journal, skal du blot kontakte sårsygeplejerske eller læge i sårambulatoriet. 

APPFWU01V