Skip til primært indhold

Årets Frivillighedspris 2023 fra Sygehus Sønderjylland er uddelt.

Til årets frivillighedsdag på Sygehus Sønderjylland blev vinderen af Frivillighedsprisen 2023 fundet.

Der var to indsatser nomineret.

Det var Palliativ Indsats fra Røde Kors og den lokale afdeling af Nyreforeningen. 

Vinderen var indstillet til prisen af oversygeplejerske Connie Hansen fra Hæmødialysen.

Connie skriver i sin indstilling: Nyreforeningen skal vinde, fordi de gennem mange år trofast planlægger  - og møder op både formiddage, eftermiddage og i weekenderne - for at give gode oplevelser til de patienter, som er i Dialysen i mange timer, flere gange om ugen, gennem mange år.

Nyreforeningen arrangerer også Lucia, musikalsk underholdning og banko på hæmodialysen til stor glæde for vores patienter.

I den forbindelse møder de ofte ind før og deler rundstykker eller lignende ud til patienterne. I forbindelse med Lucia pakker de også godteposer til luciabørnene, og deler noget rundt til patienterne. De kommer på afdelingen hen over tre dage, for at alle dialysehold får glæde af Luciaoptoget, som også når forbi det nefrologiske sengeafsnit. Ligeledes søger Nyreforeningen også midler til bl.a. sengecykler som har været til stor glæde for patienterne.

Nyreforeningen repræsenteret af formand Else Lorenzen, Lilly Mogensen og Erik Langfors

Nyreforeningen repræsenteret af formand Else Lorenzen, Lilly Mogensen og Erik Langfors

Værdig konkurrent fra Røde kors

Den anden indstilling til prisen, var den palliative indsats fra Røde Kors. En forholdsvis ny indsats. De var nomineret af socialrådgiver Adriana Bucelea.

Hun skriver, som årsag til nomineringen: Indsatsen gør en stor forskel for patienterne og deres familier. Indsatsen har fremmet opmærksomheden på et behov hos patient og pårørende som faglig personale ikke kunne varetage. Uden frivillig palliativ indsats kunne patienten og pårørende ikke få dækket behovet.

De nominerede til Frivillighedsprisen. Yderst Adm. Direktør Thue Boye Hvorslev, frivillighedskoordinator Rikke Schmidt, repræsentanter fra palliativt team og Nyreforeningen

De nominerede til Frivillighedsprisen. Yderst Adm. Direktør Thue Boye Hvorslev, frivillighedskoordinator Rikke Schmidt, repræsentanter fra palliativt team og Nyreforeningen

Det blev dog Nyreforeningen, som løb med de 5000 kr., som præmien lyder på.

Det er medlemmerne i Udvalget for Brugerinddragelse og Frivillighed, samt medlemmerne i Frivillighedsrådet, som har bestemt hvem der skal vinde årets pris.

Der var afstemning om, hvem der skulle vinde og Nyreforeningen fik 60 % af stemmerne, den Palliative Indsats fik 40 %.  

Udvalget og rådet er sammensat af medarbejdere, ledere, borgerrepræsentanter og frivillige. I udvalget sidder også adm. sygehusdirektør Thue Boye Hvorslev, som selv overrakte den store check til de glade og stolte vindere.

Straks da de modtog checken var de enige om, at pengene også ville komme patienterne i Dialysen til gode.

 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V