Skip til primært indhold

Non-HDL kolesterol tilføjes lipid-udredningen i hele Region Syddanmark

Til praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Den 30. marts 2023 tilføjes beregnet ”Kolesterol non-HDL;P” automatisk, når der rekvireres lipid-status.

Rekvisition af ”Kolesterol+Triglycerid gruppe;Pt” udløser således analyserne:

  • Kolesterol;P
  • Kolesterol non-HDL;P
  • Kolesterol HDL;P
  • Kolesterol LDL;P (beregnet eller målt)
  • Triglycerid;P

Baggrund

Livsstilsændringer og kolesterolsænkende behandling anbefales hos personer med kendt hjertekarsygdom, familiær hyperkolesterolæmi, type 1 eller type 2 diabetes, kronisk nyresygdom eller høj tiårs risiko for hjertekarsygdom (1).

Tiårs risiko for hjertekarsygdom kan estimeres med SCORE2 udarbejdet af SCORE2 Working Group og European Society of Cardiology Cardiovascular risk collaboration (2). SCORE2 erstatter den tidligere anvendte SCORE.

SCORE2 anvender som noget nyt ikke-fastende non-HDL kolesterol (high density lipoprotein) frem for total kolesterol eller LDL kolesterol (low density lipoprotein). Non-HDL kolesterol beregnes som total kolesterol minus HDL kolesterol og omfatter kolesterol i LDL, VLDL (very low density lipoprotein), IDL (intermediate density lipoprotein) og kylomikroner, dvs. restkolesterol.

Anbefalinger for koncentrationsgrænser/signalværdier er fra European Atherosclerosis Society og European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (3). Grænserne angiver, hvornår der kan være høj risiko for hjertekarsygdom ved ikke-fastende prøve.

IUPAC Kort definition DNK kortnavn Enhed Signalværdi for høj risiko (ikke fastende)
NPU01566 P-Cholesterol+ester, stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P mmol/L ≥5 mmol/L
NPU01568 P-Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol LDL;P mmol/L ≥3 mmol/L
DNK35308 P-Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(DSKB 2017) = ? mmol/L Kolesterol LDL (beregnet);P mmol/L ≥3 mmol/L
NPU01567 P-Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol HDL;P mmol/L ≤1 mmol/L
NPU29055 P-Cholesterol+ester(non-HDL); stofk. = ? mmol/L Kolesterol non-HDL;P mmol/L ≥3,9 mmol/L
NPU04094 P-Triglycerid; stofk. = ? mmol/L Triglycerid;P mmol/L ≥2 mmol/L

1) Tybjærg-Hansen A. Klinisk Biokemi i Norden 2021; 4(33): 30-34.

2) SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. European Heart Journal 2021; 42(25): 2439–2454.

3) Nordestgaard B.G., et al. European Heart Journal 2016; 37(25): 1944–1958

Læs også hele informationen i Informationsbrev nr. 6 - 2023

Kontakt undertegnede, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, SHS

 

Kontakt

Anne Lindegaard Christiansen

Afdelingslæge

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


799 76465 / 24989770

Vi oplever desværre tekniske problemer med vores nyheder. Du kan prøve at vende tilbage på et senere tidspunkt. Vi beklager ulejligheden.

APPFWU02V