Skip til primært indhold

FAQ

Svar på ofte stillede spørgsmål om leje af lægeboliger.

Forskellige slags funktionærboliger

En regulativbolig bolig udlejes kun til uddannelseslæger ansat under Yngre Lægers overenskomst. Huslejen reguleres hvert år til april efter Yngre Lægers overenskomst. Der er ingen indskud.

En af sygehusets boliger til markedspris, hvis vi ikke kan tilbyde dig en af sygehusets regulativboliger.

Mens jeg venter på en lægebolig

Nej, du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside.

Ansøgningsskemaet samt kopi af ansættelseskontrakt sendes til shs.boligadministration@rsyd.dk

 

Det er først til mølle-princippet, så ansøgningsdatoen er den afgørende faktor for, hvornår du får en bolig.

Du kan først blive skrevet op, når din ansættelse er på plads.

Børnefamilier har altid fortrinsret til de større lejligheder. Har du et barn/venter et barn, har du fortrinsret. Flere børn giver dig ikke mere fortrinsret.

Det har du, hvis du er ansat under Yngre Lægers overenskomst som KBU-læge, Introlæge, læge i hoveduddannelse, Ph.d-studerende i en KBU/HU-stilling, reservelæge trin 1 eller 2, i en tidsbegrænset stilling.

Er din stilling ikke tidsbegrænset, er du ikke berettiget. Er du ansat som vikar i 3 måneder eller derunder, er du heller ikke berettiget.

Som dokumentation på din boligberettigelse skal du sende en kopi af dine ansættelsespapirer til os.

Vi administrerer også møblerede værelser, som studerende har fortrinsret til.

Du må søge lige præcis det, du vil – både forskellige størrelser og steder.

Du skal være opmærksom på, at ventetiden stiger i takt med, at du indsnævrer dine ønsker eller har sagt nej til et tilbud. Sygehuset er kun forpligtet til at anvise én enkelt bolig uden hensyntagen til diverse ønsker.

Det kan være, at ansøgere med længere anciennitet er blevet berettiget til større boliger pga. familieforøgelse.

Det kan I, når I kan fremsende dokumentation for graviditeten.

Nej, du kommer på venteliste på lige fod med alle andre ansøgere.

Så bliver du slettet af ventelisten og skal starte forfra. Du mister altså din anciennitet. Husk derfor at give os besked, hvis du f.eks. får ny mailadresse.

Når jeg har fået en lægebolig

Nej, lægeboliger hører ikke under Lejeloven iht. § 2 stk. 2.

Som udgangspunkt kan du hente nøglerne efter kl. 17 i Informationen på Sygehus Sønderjylland på indflytningsdagen – enten på matriklen i Aabenraa eller i Sønderborg.

Boligadministrationen kan efter henvendelse give adgang til nøglerne 2 dage før.

Du skal tilmelde dig en internet og tv udbyder. I nogle af lejlighederne er der monteret en boks – i andre er der ikke.

I Aabenraa afregner lejer selv med Fjernvarmen og Norlys. Vand betales aconto og afregnes efter fraflytning

I Sønderborg er det individuelt fra lejlighed til lejlighed, hvordan afregningen foregår.

Nej, det behøver du ikke, men du skal have postadresse i boligen.

Du skal anmelde sagen via sygehusets intranet til Teknisk afdeling.

Lav anmeldelse til Teknisk afdeling

Ja, du skal selv tegne relevante forsikringer, herunder indboforsikring.

Nej, bytning er ikke tilladt.

Nej, fremleje er ikke tilladt. Du må heller ikke fraflytte boligen i en længere periode uden at orientere Boligadministrationen eller afstå boligen til andre. Kommer det til vores kendskab, ophæves lejeaftalen øjeblikkeligt.

Nej, det er ikke tilladt at holde husdyr. Hvis det kommer til vores kendskab, at du holder husdyr, risikerer du en ophævelse af lejeaftalen.

At flytte mellem boligerne, er ikke en ret du som lejer har. Det er en individuel vurdering som Boligadministrationen alene står for.

Hvis du flytter fra en lægebolig til en anden lægebolig, skal du betale for istandsættelsen i den lejlighed, du flytter fra. Normal istandsættelse er, spartling af huller, maling af vægge, og rengøring. Din andel af betalingen falder, jo længere tid du har boet i lejligheden. Du skal f.eks. betale 100 % af istandsættelsen, hvis du har boet der 0-24 måneder, 80 % ved 24-36 måneder osv. Når du har boet der i over 7 år, betaler vi hele istandsættelsen. Du skal altid selv betale for misligholdelse.

Det må du, så længe du er ansat under Yngre Lægers overenskomst som KBU-læge, Introlæge, læge i hoveduddannelse, Ph.d-stud. i en KBU/HU-stilling, Reservelæge trin 1 eller 2, i en tidsbegrænset stilling.

Når du bliver afdelingslæge, er du ikke længere berettiget til at få en lægebolig, men du må blive boende i din nuværende bolig i højst 3 måneder. Denne periode kan ikke forlænges.

Du skal betale markedsleje fra samme tidspunkt, som du bliver afdelingslæge, og det er dit ansvar at give os besked om ændringen.

Det skal du, fordi Boligadministrationen ikke har adgang til din personalesag. Vi undersøger løbende, om lejere er berettigede til en lægebolig, og derfor har vi brug for dine ansættelsespapirer som dokumentation på din boligberettigelse.

Som udgangspunkt nej. Er du uden ansættelse eller mellem ansættelser i en kort periode, så kontakt os hurtigst muligt.

Ja, hvis Sygehus Sønderjylland/Dansk Gigthospital betaler din barsel.

Når jeg skal flytte fra lægeboligen

Du mailer en opsigelse til: shs.boligadministration@rsyd.dk

Du har en måneds opsigelse til enten d. 1. eller 15. i måneden.

I opsigelsen skal du oplyse, hvornår boligen vil være ryddet og fraflyttet.

Vær opmærksom på, at Boligadministrationen ikke får besked fra HR om, at din ansættelse er udløbet, så derfor er det dit ansvar at oplyse os om det. Når du har tømt lejligheden, skal du sørge for lejligheden fremtræder ren og pæn.

Nej, ifølge overenskomsten skal du kun betale, hvis noget er misligholdt eller ødelagt. Det kan f.eks. være skæremærker i bordpladsen, ødelagt kogeplade, dybe ridser i gulvet, afrevet tapet m.v.

Nej, lejligheden skal være helt tømt, så håndværkerne kan komme i gang med det samme.

Opgørelsen kommer senest 3 måneder efter, at du er fraflyttet.

APPFWU01V