Skip til primært indhold

Dagkirurgis personale består af primært sygeplejersker, social - og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Afdelingens daglige ledelse varetages af en chefsygeplejerske samt oversygeplejersker. 

Pleje og behandling i Dagkirurgi tager udgangspunkt i Sygehus Sønderjyllands strategi og værdigrundlag.

De fleste dagkirurgiske patienter er selvhjulpne,  kommer fra eget hjem og udskrives samme dag.

 

 

APPFWU02V