Skip til primært indhold

Direktionssekretariat

Afdelingens hovedopgave er at bistå direktionen i bl.a. udarbejdelse af dagsordener, telefonbetjening, journalisering, kalenderstyring for direktionen mv. Desuden står sekretariatet for sagsbehandling af patientklager og sager om aktindsigt. Direktionssekretariatet placeret på matriklen i Aabenraa.

Spørgsmål til sygehuset

Brug sygehusets hovedpostkasse, hvis du har generelle spørgsmål til Sygehus Sønderjylland.

På Borger.dk skal du klikke dig frem til den hovedpostkasse, hvor vi modtager spørgsmål og andre henvendelser - brug emnebeskrivelserne i "boksene".

Gå til Borger.dk og find sygehusets hovedpostkasse

Kontakt vedr. aktindsigt, klager, erstatningssager og journaloplysninger

Brug sygehusets hovedpostkasse, hvis du vil i kontakt med os vedr. generelle spørgsmål, ris og ros, erstatningssager eller ønsker at anmode om journaloplysninger.

På Borger.dk skal du klikke dig frem til den hovedpostkasse, hvor vi modtager henvendelser om det, du har på hjertet - brug emnebeskrivelserne i "boksene".

Gå til Borger.dk og find sygehusets hovedpostkasse

Kontakt til sygehusets direktion

Sygehusets direktionssekretærer varetager kontakten til Sygehus Sønderjyllands direktion.

Direktionssekretær

Lotte Arens

Direktionssekretær for adm. direktør Thue Boye Hvorslev, lægelig direktør Peter Sørensen

Direktionssekretariatet


79 97 01 04

Laura Kirstine Hvid

Direktionssekretær for sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen

Direktionssekretariatet


79 97 01 03

Boligadministrationen

Administrator

Sarah Hansen

Assistent/Boligadministrator

Direktionssekretariatet


79 97 09 58 Information om boliger og boligadministrationen

Afdelingsledelsen

Afdelingsleder

Ingeborg Demant Mamsen

Sekretariatschef

Direktionssekretariatet


79 97 69 65
APPFWU02V