Skip til primært indhold

Velkommen til Afdeling for Hjertesygdomme, Sengeafsnit

På denne side finder du information om Afdeling for Hjertesygdomme, Sengeafsnit og dit forløb her hos os

Hjertesygdommes Sengeafsnit i område 10 - SHS Aabenraa har 22 senge, fortrinsvis til behandling af patienter med hjertesygdom i den akutte fase. Patienter kommer til afdelingen enten fra sygehusets Fælles Akutmodtagelsen (FAM), direkte fra Odense Universitetets Hospital eller fra vores hjertemedicinske ambulatorier (Sønderborg-Tønder-Aabenraa).

Endvidere kan enkelte blive indkaldt til indlæggelse direkte hjemmefra, hvis man skal ind og have foretaget en pacemaker anlæggelse, medicinsk behandling for en hjerterytme forstyrrelse eller hvis man har en aftale om, hos svært hjertesyge, at have det vi kalder en "åben indlæggelse".

De hyppigste årsager til indlæggelse:

  • Af-/bekræftelse af blodprop i hjertet
  • Observation efter akut ballonudvidelse
  • Udredning af årsag til besvimelsestilfælde
  • Pacemaker anlæggelse
  • Akut hjertesvigt med behov for afvanding og justering af medicin 
  • Behandling af betændelse i hjertet/hjertesækken
  • Behandling af forskellige hurtige hjerterytmer / herunder også hjerteflimren
  • Blodprop i lungen
  • Efterbehandling efter hjerteklapoperation og By-Pass opereration

En indlæggelse i Hjertesygdommes sengeafsnit kan variere ift. hvad man fejler og hvilken behandling, der er nødvendig.
Som oftest er man som patient hurtigt behandlet, dvs - timer til dage (inklusiv opholdet i Akutmodtagelsen/FAM).

Enkelte har et længere ophold, typisk når der skal gives antibiotika for en svær betændelses tilstand i/omkring hjertet eller når der har ophobet sig væske i kroppen over lang tid, og der derfor skal gives forskellig medicin, som indstilles ift. det nødvendige niveau.

Afdelingen har også patienter indlagte, som er svært hjertesyge eller har haft hjertestop og derfor kan have behov for et længerevarende ophold.
Vi har en mulighed for "åben indlæggelse", når hjertet er så belastet, at der er brug for hyppige indlæggelser. Med denne aftale kan man indlægges direkte fra hjemmet og skal ikke igennem modtagelsen i FAM.

Der er fri besøgstid for dine pårørende.
Dog skal der, af hensyn til de øvrige patienter, helst være ro på stuerne fra kl. 12 - 14 og efter kl. 21.

Forældre til indlagte unge voksne og nærmeste pårørende til dårlige patienter er meget velkomne til at opholde sig så meget som muligt hos den syge. Det er en meget vigtig støtte, som sygehuset værdsætter.
Overnatning hos patienten eller i nærheden af stuen kan finde sted efter aftale med personalet.

Morgenmad:

Indlagte patienter har mulighed for i vores patientophold, at hente morgen mad i køkkenet
 - i tidsrummet 08.00-08.45
Der vil være en køkkenassistent, som tager imod bestilling og udleverer det på en serveringsbakke.

Frokost og aftensmad:

Der er mulighed helt til kl. 20 at bestille mad fra vores a la carte menukort, som findes på stuen eller ved at spørge personalet. Bestil gerne i god tid, hvis du vil spise mad på faste tidspunkter.

Mellemmåltider:

Der er mulighed for at hente snacks og kiks/kage i patientopholdets køkken mellem hovedmåltiderne, ligesom der er kølige drikke i køleskabet og kaffe/the automat, som må benyttes frit (dog med forbehold hvis der er skiltet med andet).

Ikke oppegående patienter får serveret maden på stuen ved bestilling hos personalet.

Oppegående patienter opfordres til at sætte sig i patientopholdet, for at spise sin mad og samtidig kunne møde andre indlagte patienter eller være sammen med sine pårørende.

Vi har ikke mulighed for at opbevare speciel kost/madvarer på køl medbragt hjemmefra.

Det er muligt at have sin egen telefon og/eller tablet/computer med under indlæggelsen.
Brug sengebordet som kan låses, når du går fra dine værdigenstande.

Spørg personalet hvordan du kan koble dig på vores patient- internet adgang.

Medicin og medicinliste

Det er vigtigt at medbringe den vanlige medicin hjemmefra.

Toiletsager

Ved akut indlæggelse er det muligt at få udleveret engangstandbørste og andre toiletsager, men få gerne pårørende til at bringe egne toiletsager med herind.

Skiftetøj

Hav også gerne skiftetøj med, det er nemlig godt have sit eget tøj på under indlæggelse, især hvis man er oppegående. 
Personalet vil udlevere sygehustøj til sengeliggende og ifm undersøgelser og til natten.

 

Pårørende er meget velkomne i Hjertesygdommes sengeafsnit.

Hvis det er i orden med den indlagte som er her til behandling, vil vi meget gerne have et samarbejde med pårørende, da det kan være med til at skabe et bedre forløb for alle. Vi vil prøve at afklare med både patienten og pårørende, hvordan vi bedst gør det sammen.

I afsnittet foregår stuegang på enestuen alle hverdage. I weekenden ved vurderet behov eller ønske herom.
Ved brug af vores flersengsstue planlægges stuegangen i et konsultationsrum, så der stadig er fortrolighed om behandling og spørgsmål hertil.

Stuegang foregår i et samarbejde med den syge, læge, sygeplejerske og gerne pårørende også.
Den aktuelle plan og videre forløb bliver tilrettelagt i et partnerskab sammen med den syge og pårørende.

Pårørende er altid velkommen til at deltage ved stuegangen. Hvorledes dette passer bedst aftales i samarbejde med personalet.

Vi har i samarbejde med nogle pårørende udarbejdet en hensigtserklæring for inddragelse af pårørende i afdelingen. Du kan se hensigtserklæringen her:

I Hjertesygdommes sengeafsnit - Område 10 SHS Aabenraa er der fri besøgstid. Vi opfordrer dog til at pårørende tager hensyn til den syge og øvrige indlagte patienter. Der er i afsnittet en opholdstue, som pårørende er meget velkomne til at benytte sig af. Der er mulighed for at bestille mad i sygehusets restaurant og tage med i afsnittet, så I kan spise sammen. Aftal nærmere med personalet omkring dette.
Vi vil gøre vores bedste for dig, som er patientens pårørende.

Gode ideer til, hvordan vi kan blive bedre, hører vi gerne om og vi vil rigtig gerne, at pårørende bruger at henvende sig til personalet, når der er spørgsmål, tvivl og behov.

Vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Personalet i Afdeling for Hjertesygdomme

Dørene ind til sengeafsnittet er låste i aften-nattetid fra 22-06. Er det ikke muligt at komme ind, så ring på vores afdelingstelefon nummer, der er oplyst uden for døren: 7997 2660

Afdelingsnummeret kan også bruges inde i afdelingen, hvis der ikke er noget personale synligt på gangen.
Det kan skyldes at vi har enestuer, som vi er optaget på og arbejder bag lukkede døre.
Men vi har altid mulighed for at modtage et opkald og komme tilstede.

Der er mulighed for afhentning af pårørende efter aftale og tilsvarende hjemtransport efter gældende regler herfor - aftal med personalet, hvad der er muligt og hvornår.

Langtidsparkering i P-huset. Vær opmærksom på, om det er forsvarligt at køre hjem selv. Der kan være forhold hvor det ikke er muligt og aftal med personalet, hvad der er OK.

Husk at få alle personlige ejendele med hjem, inklusiv medbragt medicin og evt. opbevarede værdigenstande.

Ved udskrivelse medgives opdateret medicinliste og anden nødvendig informationsmateriale relevant for den givne behandling.

Giv gerne besked til den sygeplejerske/social- og sundhedsassistent som har plejeansvaret ved udskrivelsen, så vi får sagt ordentligt farvel og sikrer at alt "sygehusgrej" m.m. er fjernet og personlige ejendele er medgivet.

Kontakt og find vej

Afdeling for Hjertesygdomme - Sengeafsnit Område 10

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


7997 2600

Mere information:

Find vej:
Sengeafsnittet ligger i Område 10.
Nærmeste indgang er Indgang A.

APPFWU02V