Skip til primært indhold

Kære lægesekretærelev

Alle medarbejdere i vores afdeling har et medansvar for, at du som elev lærer det fornødne og får et godt praktikforløb. Derfor kan du med rette have forventning om at kunne spørge kollegaer og søge vejledning hos dem, når du får behov for det.

Vi værdsætter vi læring - derfor er INGEN spørgsmål dumme, og vi undrer os gerne højlydt.

Vi har alle et medansvar for, at dit praktikforløb bliver godt og at den enkelte elevs læring er i fokus. 

Lægesekretær, elevvejleder
Anne Sofie Schmidt Carstensen

Vi sætter din læring i fokus

Velkommen til dit uddannelsesforløb i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler.

Du vil høre til Sekretariatet, men du får indblik i hverdagen i både afsnit for Kvindesygdomme og afsnit for Fødsler.

Afsnit for Kvindesygdomme består af et sengeafsnit med 4 sengepladser og ambulatorier: gynækologisk/obstetrisk, sexologisk og kontinensambulatorium.

Operationer foregår i Aabenraa og Sønderborg.

Afsnit for Fødsler består af Akut svangre- og fødemodtagelse, Fødegangen og en række jordemoderkonsultationer.

Sekretariatet

Her skrives alle notater, akutte og planlagte. Her vil elevvejlederen oftest opholde sig.

Ambulatoriet

Her modtager vi patienterne, både de gynækologiske og de gravide. Fra ambulatoriet sker bl.a. fordeling af prøvesvar, post, indkaldelse af nygravide patienter, klargøring af journaler, tolkebestilling, kørselsbestilling osv.

Booking

Bookingfunktionen varetages af en sekretær og en sygeplejerske. Bookingen sørger for indkaldelse af patienter til ambulante undersøgelser, indlæggelser samt operationer.

 • At du spørger, når du er i tvivl om noget – hellere én gang for meget end én gang for lidt.
 • At du henvender dig til elevvejlederen eller kliniklederne ved evt. problemer.
 • At du taler pænt til, med og om andre i afdelingen.
 • At du kan modtage og følge konstruktiv kritik.
 • At du går til arbejdsopgaverne med energi og interesse.
 • At du tager ansvar for at nå målene i praktikperioden.

Elevvejlederens rolle

Elevvejlederen er den gennemgående figur i praktikken hos os. Elevvejlederen gennemfører forventningssamtalen, midtvejsevalueringen samt slutevalueringen og er den røde tråd i elevens forløb i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler.

Afsnitslederens rolle

Sekretariatet ledes af ledende lægesekretær Sidse Jensen. Ledende lægesekretær har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet og sørger for, at der er de nødvendige rammer tilstede for, at din uddannelse kan gennemføres. Ledende lægesekretær er sparringspartneren i forbindelse med dit ophold i klinikken og fungerer som din daglige leder under dit praktikophold.

Vejledning i hverdagen

Alle sekretærer i afdelingen hjælper med den daglige vejledning.

Et praktikforløb i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler varer som regel 6 måneder og ser overordnet således ud:

 • Introduktion - 1. dag i afdelingen
 • Ambulatoriet - uge 1-4
 • Forventningssamtale - i løbet af 1. uge
 • Skriveteam - uge 5-17
 • Midtvejsevaluering - midt i praktikperioden
 • Afsnit for Fødsler - uge 18-26
 • Slutevaluering - i slutningen af praktikperioden

Der kan forekomme justeringer hen ad vejen. Dette vil også afhænge af, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb osv.

Der vil være andre opgaver, som du kommer til at snuse til undervejs - booking, databaser, Modul Tjenestetid mm.

Elevvejleder

Anne Sofie Schmidt Carstensen

Lægesekretær, elevvejleder


Uddannelsessted

Kvindesygdomme og Fødsler

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 20 00
APPFWU01V