Skip til primært indhold

Velkommen til Ældresygdomme, Sengeafsnit

På denne side finder du information om Ældresygdomme, Sengeafsnit og dit forløb her hos os

Patientvejledning

Vores afdeling har ekspertise i behandling af ældre skrøbelige patienter med flere konkurrerende sygdomme. Patienterne bliver oftest indlagt grundet akut forværring, konfusion, fald eller lignende. Dog kan vi også modtage henvisninger fra egen læge, og patienten bliver indkaldt til indlæggelse. På vores afdeling findes stort set alle former for medicinske sygdomme, akutte som kroniske.
I kombination med aldersforandringer i kroppen, flere sygdomme og ofte forskellig medicin, bliver sygdomsbilledet hos ældre anderledes end hos yngre mennesker. Tit ser man ikke kun en fysisk ændring hos de ældre i forbindelse med sygdom, men der forekommer også psykiske ændringer. Typisk er at patienten udvikler forvirringstilstand i forbindelse med akut sygdom.

På vores afdeling bestræber vi os på at arbejde meget tværfagligt med mange faggrupper som social- og sundhedsassistenter, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og andre specialer.
Endvidere har vi meget tæt samarbejde med de forskellige kommuner, da langt størstedelen af vores patienter bliver udskrevet med en form for hjemmehjælp.
Vi ønsker også et godt og tæt samarbejde med pårørende, i det omfang det er muligt.

Der kan bestilles mad til frokost og aften ud fra sygehusets menukort. Personalet vil være behjælpelig med dette, samt sikre at patienten får den rette kost hvad angår konsistens, næring osv.

Vi har ikke patienttelefon på afdelingen. Derfor opfordrer vi til, at der medbringes egen telefon. Personalet kan være behjælpelig med at benytte den.

Selvom vi har meget forskelligt medicin i afdelingen, kan det forekomme, at vi ikke har det præparat patienten bruger. Derfor kan vi bede om, at dette medbringes. Alle former for inhalationsmedicin og evt. pep-fløjte bedes medbragt.

Der er fri besøgstid indtil kl. 21.00 på sengeafsnittet, dog skal besøg helst undgås i tidsrummet kl .12.00 - 14.00.

Vi tilstræber altid en god udskrivelse, så patient og pårørende føler sig trygge. For os er det vigtigt at sende vores patienter hjem på en god måde. Hjemmet, hjemmeplejen, aflastning eller andet skal være klar inden vi udskriver vores patienter. Vi forsøger altid at inddrage pårørende, i det omfang vi kan. Og i stort set alle vores udskrivelser er hjemmeplejen også inddraget. Udskrivelsen bliver altid arrangeret med patientens ønsker for øje, så længe det er muligt. Ellers drøftes patientens ønsker, og der findes en fælles løsning.

Kontakt og find vej

Ældresygdomme, Sengeafsnit - Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 17 01

Mere information:
Du finder sengeafsnittet ved at benytte Indgang A, Område 500

APPFWU02V