Skip til primært indhold

Velkommen til Kræftsygdomme sengeafsnit

Introduktion til Kræftsygdomme sengeafsnit for patienter og pårørende

Patientvejledning

Afsnit for lindrende behandling er et sengeafsnit under afsnit for Kræftsygdomme på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Afsnittet er normeret til 14 patienter og har speciale i pleje, lindring og behandling af alvorligt syge kræftpatienter.

Hvad tilbyder vi

Sengeafsnittet tilbyder indlæggelse til patienter, som er i behandling i ambulatoriet for Kræftsygdomme samt uhelbredeligt syge, der ikke modtager kræftbehandling.

Hvem er vi

I sengeafsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og sekretærer.

På afsnittet tager vi os af akutte og komplekse problemstillinger, der er relateret til din kræftsygdom og behandling og som kræver indlæggelse. Det vil primært være de samme sygeplejersker og læger du møder.

Din patientansvarlige læge fra ambulatoriet vil blive inddraget i forhold til din behandlingsplan.

TV: Der er tv på hver stue.

Telefon: Det er en god idé at have sin egen mobiltelefon med på sygehuset.

For at undgå for mange afbrydelser i sygeplejerskernes arbejde, vil vi gerne bede om, at hver familie vælger én kontaktperson, der varetager telefoniske forespørgsler og underretter øvrige pårørende. Såfremt du ikke ønsker at dine pårørende skal orienteres om din tilstand ved forespørgsel, bedes du give personalet besked.

Det er muligt at få besøg hele dagen, dog skal der helst være ro på stuerne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 samt efter kl. 21.00.

Om formiddagen vil der være aktiviteter på stuen (for eksempel hjælp til personlig pleje, træning eller stuegang).

Pårørende til meget dårlige patienter er naturligvis velkomne til at være på afsnittet så meget som muligt. I særlige tilfælde kan der arrangeres en overnatning efter aftale med personalet. Besøgende, der er eller lige har været syge, bedes sikre sig, at de ikke længere er smittebærere og i øvrigt overholde regler for håndhygiejne, hvis de henter mad/drikkevarer til dig.

Tidspunktet for din udskrivelse vil normalt blive planlagt i så god tid, at du kan nå at orientere din familie og I sammen kan planlægge din hjemkomst.

Ved udskrivelsen vil personalet:

  • informere dig om hvilken medicin du skal tage og udlevere en medicinliste
  • sørge for at du får recepter, hvis der er ordineret ny receptpligtig medicin
  • i samråd med dig kontakte hjemmeplejen, hvis der er behov herfor
  • orientere dig om eventuel opfølgning
  • vejlede dig om eventuelle forholdsregler og hensyn til din helbredstilstand

Kontakt og find vej

Afsnit for lindrende behandling

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 31 00

Mere information:

Find vej:
- Benyt indgang A
- Gå til venstre til Område 20
- Tag elevator/trappe/elevator til 2. sal - Område 22

Besøgstid:
Fri besøgstid - dog beder vi om ro på stuerne mellem kl. 12.00 og 14.00 og efter kl. 21.00.

APPFWU02V