Skip til primært indhold

Praktisk information

Information om alt det praktiske i forbindelse med besøg i Øjensygdomme - Ambulatorium

Kontakt vedrørende:

Åbningstid

Åbningstiden er mandag - torsdag kl. 7.45 - 15.30 og fredag 7:45 - 15:00

Akut behov for øjenlæge – Kontakt praktiserende øjenlæge først.

(Mød ikke op i afdelingen – Kontakt afdelingen telefonisk først.)

Telefon

Afdeling for Øjensygdomme kan kontaktes på tlf. 7997 5800:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.00

Onsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.00 - 14.30

Efter kl. 15.00 mandag - torsdag kontaktes lægevagten på tlf. 7011 0707, hvorfra vagthavende øjenlæge kontaktes.

Efter kl. 15.00 fredag - mandag morgen kl. 08.00 samt alle helligdage kontaktes lægevagten på tlf. 7011 0707, hvorfra vagthavende øjenlæge på Odense Universitetshospital (OUH) kontaktes.

 

For at blive indkaldt til undersøgelse i Øjensygdomme, skal afdelingen modtage en henvisning fra f.eks. praktiserende øjenlæge. Når henvisningen er modtaget, bliver denne behandlet og herefter bliver indkaldelsen sendt.

Telefon

Afdeling for Øjensygdomme kan kontaktes på tlf. 7997 5800:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.00

Onsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.00 - 14.30

Hvis du har brug for receptfornyelse eller er i tvivl, om der ligger en recept, så kan du kontakte apoteket og forespørge dem. Hvis det er længe siden du er blevet forundersøgt i Øjensygdomme, så oplys dette til apoteket, så de kigger langt nok tilbage i deres system.

Hvis apoteket ikke kan se nogen recept, så er du velkommen til at kontakte Øjensygdomme.

Telefon

Afdeling for Øjensygdomme kan kontaktes på tlf. 7997 5800:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.00

Onsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.00 - 14.30

Efter kl. 15.00 mandag - torsdag kontaktes lægevagten på tlf. 7011 0707, hvorfra vagthavende øjenlæge kontaktes.

Den Regionale Visitation

Hvis vi ikke kan overholde behandlingsgarantien i regionen (se dine rettigheder på 2. side i din indkaldelse til forundersøgelsen), og du ønsker at benytte dig af det frie eller udvidede frie sygehusvalg, så kan du kontakte Den Regionale Visitation:

Læs mere på Region Syddanmark - Regional Visitation

Har du brug for vejledning om dine rettigheder, kan du læse mere på linket herunder eller ringe til en patientvejleder på tlf. 7663 1490.

Patientrettigheder (Regionsyddanmark.dk)

Hvis du benytter dig af det frie eller udvidede frie sygehusvalg, kan du som hovedregel ikke få dækket udgifterne for hele din kørsel. Refusion vil ske fra din bopæl til dit eget nærsygehus som ville kunne foretage behandlingen.

Du kan heller ikke benytte dig af patientbefordring.

Få svar på om du kan blive kørt til netop din behandling. Hvem kan hjælpe dig og om du kan få refunderet dine transportudgifter.

Læs mere på siden: Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport (regionsyddanmark.dk)

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til offentlig transport berettiger ikke til befordring eller befordringstilskud.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patientbefordring, kan du ansøge om befordringstilskud.

Hvis du helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du muligvis være berettiget til patientbefordring.

Du er altid velkommen til at kontakte Kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din adresse, hvis du har spørgsmål om tilskud til egen kørsel eller patientbefordring.
Ring på 70 11 31 11
Tast 3
Vælg det sygehus, der ligger nærmest din adresse

Ansøgning om befordringsgodtgørelse:
Du kan på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg ansøge om befordringsgodtgørelse ved sygehusets hovedindgang. Dette kan gøres enten når du ankommer til sygehuset eller når du tager hjem, det er dog vigtigt, at du ansøger den samme dag, som du har tiden på sygehuset.

Det er muligt at tage færgen mellem Fyn og Als. Fra Fynshav (Als), hvor færgen ligger til tager det kun ca. 20 min, så er du ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

Læs mere om afgangstider og køb af billet på hjemmesiden.

Alslinjens hjemmeside

Hvis lægen har vurderet, at der er behov for det, vil din samtale på sygehuset foregå via en professionel tolk, som Øjensygdomme vil bestille.

Personer, der har boet i Danmark over 3 år, skal betale et tolkegebyr. Du kan dog være undtaget gebyret, hvis du lever op til én af 5 undtagelser.

Læs mere på Tolkning i sundhedsvæsenet (regionsyddanmark.dk)

Oplysningsskemaet her kan bruges, hvis du ikke har modtaget skemaet i e-Boks sammen med din første indkaldelse.

Du kan udskrive det her og medbringe det i udfyldt tilstand ved dit første besøg i Afdeling for Øjensygdomme.

Hent oplysningsskema (pdf)

APPFWU01V