Skip til primært indhold

Høreapparatbehandling

Beskrivelse af behandlingsforløb med henblik på at få høreapparat

For at få høreapparater skal du have en henvisning. Henvisningen kan du få hos den privat praktiserende øre-næse-halslæge.

Har du tidligere fået høreapparater, kan du efter 4 år få en ny lægeundersøgelse og en ny høreprøve. Disse undersøgelser er grundlag for en eventuel ombytning til nye høreapparater.

Ved ansøgning om nye høreapparater printes skemaet ud, og indsendes enten via digital post eller pr. brev til Høreklinikken.

1. besøg: Høreprøve, lægeundersøgelse mv.

Ved ankomsten til Høreklinikken skal du scanne dit sygesikringsbevis ved ankomststanderen, der står ved Øre-næse-halskirurgi og Høreklinikkens reception. Ved problemer kan du henvender dig i vores reception.

Ved første besøg foretages en høreprøve og en lægeundersøgelse, og evt. aftrykstagning ved øreproptekniker. Disse undersøgelser er nødvendige for, at man kan vurdere behovet for høreapparater, og for valget af høreapparattype. Man skal desuden sikre sig, at man ikke overser en alvorlig øresygdom, som kræver behandling.

Herefter tages der aftryk til ørepropper eller skaller, hvis der er brug for dette, og man vælger farve på høreapparaterne. Til sidst får man en gennemgang af hørekurven, og en samtale om forventningerne til at bruge høreapparater.

Det tager ca. 2 timer i alt ved 1. besøg.

2. besøg: Tilpasning/udlevering af høreapparat mv.

Det andet besøg finder sted ca. 3 uger senere, hvor man får udleveret høreapparaterne, samt den endelige tilpasning af høreapparaterne, og undervisning i betjening og vedligeholdelse af apparaterne.

Dette besøg tager 45 minutter, og der må påregnes ventetid.

Opfølgning/justering

Først når du har brugt dine høreapparater i hjemlige omgivelser i en periode, kan det vurderes, om tilpasningen er i orden. Derfor er der mulighed for justering af høreapparaterne efter ca. 4 ugers brug.

Hvis alt er, som det skal være, behøver du ikke henvende dig på Høreklinikken.

Hvis der er problemer med hørepropperne, skal der rettes henvendelse til Høreklinikken.

Hvis der er problemer med høreapparaterne, kan der rettes henvendelse til Høreklinikken eller direkte til høreapparatsfirmaet.

Et høreapparat kan være en ørehænger, hvor selve høreapparatet er anbragt bag øret, og hvor lyden føres ind i øregangen gennem en slange/ledning og en form for øreprop. Proppen skal desuden holde apparatet på plads.

Et høreapparat kan også være bygget ind i en skal, som er fremstillet efter mål af øregangen, et såkaldt alt-i-øret apparat.

Hvilken type, man får udleveret, afhænger af:

  • hørekurven
  • brugerens hørebehov
  • brugerens muligheder for at betjene høreapparatet

Valget af høreapparat foretages af audiologiassistenten og lægen, og man udvælger det apparat, som efter alle tre kriterier tilgodeser brugerens behov bedst muligt. Brugeren inddrages naturligt i valget ud fra behov og ønsker.

Fordelen ved ørehængermodellen er, at der som regel er plads til luft i øregangen ved siden af proppen, og at der derfor ikke bliver så varmt inde i øret.

Hvis øregangen er meget lille eller smal er der ikke plads til et alt-i-øret apparat i øregangen.

Ørehængerne findes i mange forskellige farver og nuancer, og brugeren vælger selv farve.

Ørepropper kan være udformet på forskellig vis.

Hvis høretabet er stort, og der er brug for kraftig forstærkning, er det nødvendigt, at proppen slutter tæt for at undgå tilbagekobling/hyl.

Er høretabet mindre, er det ikke nødvendigt, at proppen er så tæt.
I nogle tilfælde kan man nøjes med en standardprop/kuppel, så man ikke behøver at tage aftryk til ørepropper.

Fjernbetjening og andet tilbehør til høreapparaterne kan ordineres, hvis brugeren har svært ved at betjene høreapparaterne.

Batterier

Hvordan bestiller jeg batterier og slanger?

Batterier og slanger bestilles direkte via Oticons hjemmeside:

Gå til Oticons hjemmeside

Har du spørgsmål til din bestilling, kan du sende en mail til batterier@oticon.dk eller ringe på telefon 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 08.00 – 16.00.

Hvordan modtager jeg batterierne?

Batterierne sendes direkte til din bopæl indenfor få dage.

Slanger

Slangerne, som forbinder høreapparaterne med ørepropperne, skal udskiftes efter ca. 1 måned, inden de bliver stive og vanskelige at afmontere, når propperne skal renses.

Tynde slanger med kuppel bestilles ved høreapparatsfirmaet.

Voksfiltre

Voksfiltre bestilles hos høreapparatfirmaerne.

Andre høretekniske hjælpemidler

Hvis man har behov for høretekniske hjælpemidler ud over høreapparaterne, skal man henvende sig hos

Center for Hjælpemidler og Kommunikation

dagligt mellem kl. 9.00 og 11.00 på telefonnummer 73 76 60 00.

Et høreteknisk hjælpemiddel kan være en teleslynge til fjernsynet, en forstærkertelefon, en babyalarm, eller helt specielle individuelle løsninger. Hos den lokale hørepædagog vurderer man udbyttet af det pågældende hjælpemiddel, og afprøver det, hvis det er muligt. Man er også behjælpelig med at ansøge kommunen om betaling af hjælpemidlet.

Generhvervelse af nyt høreapparat sker ved at udfylde og indsende vores online formular til "Ansøgning om hjælp til generhvervelse af høreapparat i henhold til Sundhedsloven".

Gå til side med mere information og ansøgningsskema

Har du mistet dit høreapparat eller er det bortkommet kan du ansøge om et nyt ved at udfylde og indsende vores online formular til "Ansøgning om anskaffelse af nyt høreapparat pga. bortkomst af høreapparat i henhold til Sundhedsloven".

Gå til side med mere information og ansøgningsskema

Har du købt privat, skal du via Region Syddanmarks hjemmeside udfylde et ansøgningsskema og sende det til:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Heden 11
5000 Odense

Gå til side med ansøgningsskema

APPFWU01V