Skip til primært indhold

Information til håndværkere

Information til eksterne håndværkere, der skal udføre opgaver på Sygehus Sønderjylland.

Læs dette, inden du skal arbejde på Sygehus Sønderjylland

Vi har lavet en folder med de vigtigste regler til eksterne håndværkere og andre eksterne leverandører.

Læs informationsarket "Vigtige regler mm."

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejdet anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende.

Inden det "varme abejde" påbegyndes, skal aftaleblanketten "Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde" udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det udførende firma eller den udførende person samt brandvagten.

Blanketten kan hentes i Teknisk afdeling. Den kan også hentes her:

Hent blanket til "Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde"

Hvis jeres virksomhed ikke har modtaget en fortroligheds erklæring, kontakt da Teknisk afdeling på tlf. 79 97 08 40.

Det er vigtig, at der foreligger en fortrolighedserklæring inden arbejdet på sygehuset påbegyndes.

Når man arbejder på sygehuset, skal man altid bære et synligt ID-kort. Som ekstern håndværker skal man bære et såkaldt "håndværkerkort til eksterne håndværkere".

Kortet kan bestilles via denne formular:

Gå til formular til bestilling af håndværkerkort til ekstern håndværker

Den dag arbejdet på sygehuset starter, kan håndværkeren hente sit håndværker-IDkort i Tekniske afdeling på det sygehus, hvor arbejdet skal foregå
Ved afhentning af gæstekort kan den eksterne håndværker forvente at blive bedt om at billedlegitimation.

Vedr. de indtastede oplysninger i bestilling af håndværkerkort

Vi bruger kun de indsendte oplysninger til at oprette håndværkeren i vores system, så han/hun kan få adgang til sygehuset ift. den opgave, der skal udføres.

De indsendte bestilling gemmes kun så længe sagsbehandlingen ift. bestillingen foregår og max. 3 måneder. Oplysningerne om firma, håndværker og opgave gemmes i afdelingens datasikrede SharePoint-løsning i 12-18 måneder efter endt arbejde.

APPFWU02V