Skip til primært indhold

Om afdelingen

Faktuel information om Teknisk afdeling

Teknisk afdeling varetager den daglige drift af bygninger, tekniske anlæg og installationer, udstyr m.m. samt miljø- og energiområdet. Afdelingen har derfor en stor kontaktflade, dels internt til alle øvrige afdelinger på sygehusene og dels til mange firmaer, som udfører opgaver for Sygehus Sønderjylland.

Teknisk afdeling er et serviceområde, der har en stor kontaktflade, dels internt til alle øvrige afdelinger på sygehusene og dels til mange firmaer, som udfører opgaver for Sygehus Sønderjylland.

Vi varetager den daglige drift af bygninger, tekniske anlæg og installationer, udstyr m.m. samt miljø- og energiområdet.

Herunder er nævnt eksempler på tekniske områder som Teknisk afdeling servicerer og vedligeholder:

Installationer

Installationer er f.eks. el, varme, køleanlæg, ventilation, belysning, trykluftanlæg og gasarter, vakuum CTS (bygningsautomatik), elevatorer, brugsvands, afløb, døradgangssystemer, og brandbekæmpelse.

Transportmateriel

Transportmateriel er typisk elektrisk drevet materiel (trucks) som primært bruges internt på sygehuset til transport af senge, mad linned, stykgods m.m.

Ansatte

I Teknisk afdeling er vi 46 ansatte: 22 i Sønderborg, 1 i Tønder, 23 i Aabenraa.

Vores uddannelser spænder vidt:  Maskinmester, bygningskonstruktør, teknisk designer, kontorassistent, snedker, maler, maskinarbejder, elektrikere, automatik- og radiomekaniker, kedelpasser, rørlægger, kleinsmed.

Afdelingsledelsen

Paul Erik Busch

Teknisk chef


79 97 08 10
APPFWU02V