Skip til primært indhold

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd.
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp arbejder frem imod og følger systematisk op på.

Lokalt samordningsforum

I Sundhedsaftalens administrative tillæg beskrives det, at parternes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes af det lokale samordningsforum, som består af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Det lokale samordningsforum er en aktiv medspiller i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder.

SOF i Sønderjylland er et fælles samordningsforum for Sygehus Sønderjylland, Psykiatrisygehuset, de 4 sønderjyske kommuner og almen praksis i Sønderjylland, og dækker dermed både de opgaver, der i materiale fra Region Syddanmark beskrives som opgaver for psykiatriske og somatiske samordningsfora (PSOF og SOF).

APPFWU01V