Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Ældresygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Ældresygdomme.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Ældresygdomme
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

Afsnitssekretær Nicole Christensen

7997 1701

Fax: Kontakt vedrørende henvisning

7997 9027

Geriatrisk læge kan kontaktes hverdage mellem kl. 8-15

7997 6378

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Ældresygdomme Sengeafsnit (Aabenraa)

5790002003349

5000410

502711000016003

SHS Ældresygdomme Ambulatorium (Sønderborg) 5790002003332 5000417 502731000016009

Der er fælles visitation på demensområdet. Henvisning sendes til Psykiatrisk afdeling i Aabenraa

 


Behandlingsspektrum

Aabenraa:

Akutsygehus med modtagelse af alle typer af geriatriske patienter, 22 senge.

Ambulatoriefunktion med opfølgning af udskrevne patienter.

Sønderborg:

Ambulatorium med udredning for fald, polyfarmaci, geriatrisk vurdering af ældre, komplekse patienter.

 

Visitation

Udføres af alle læger

 

Visitationskriterier:

OBS! Nye regler vedrørende demens visitation:

Der blev etableret Demens-enhed i fællesskab med ældrepsykiatri, neurologi og geriatri i 2019.

 

OBS: ALLE patienter til primær udredning fra almen praksis visiteres først til Demens-enheden og der træffes beslutning om, hvor patienten bliver visiteret til.

Vi følger selvfølgelig de patienter, som allerede inden da er påbegyndt forløb med demens i vores ambulatorie.

Vi modtager først patienter til demens udredning EFTER de er blevet visiteret af Demens-enhedens fælles visitation til vores ambulatorie.

 

Patientklientel:

Karakteristik af geriatriske patienter til ambulant forløb: Skrøbelige ældre over 65 år: 

·         med multimorbiditet

·         med funktionstab (ved akut funktionstab må gerne overvejes indlæggelse)

·         faldpatienter

·         patienter med polyfarmaci og mistanke om uhensigtsmæssig medicinering

·         patienter med svimmelhed og gang-instabilitet, hvor neurologisk lidelse ikke mistænkes

·         patienter med uafklaret svækkelse

·         patienter med uafklaret vægttab

·         patienter med funktionstab og behov for genoptræning eller rehabilitering efter akut sygdomsfase 

Under et ambulant forløb etableres et tæt samarbejde med patientens pårørende, patientens egen læge, hjemmeplejen og patienter vurderes tværfagligt af terapeuterne. 

Det forventes, at patienterne er i stand at yde genoptræningspotentiale.


Ambulanttilbud


Særlige forhold


Andet

>> Oversigt over afsnittets patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse
 

Billede af person
 

Elsemarie Døssing
Ledende overlæge
Elsemarie.Dossing@rsyd.dk

 
Billede af person
 

Anita Lindenborg
Konst. oversygeplejerske
Anita.Lindenborg@rsyd.dk

 

 

Afsnitsledelse
 

Billede af person
 

Karin Sørensen
Afdelingssygeplejerske

Karin.Sorensen@rsyd.dk

 

 


Læger med speciale/ansvarsområde

  • Overlæge Barbara Ratajczyk (specialeansvarlig)

  • Overlæge Elena Tulupova (uddannelsesansvarlig)

  • Afdelingslæge Krystyna Sørensen

  • Afdelingslæge Claudio Palumbo

  • Afdelingslæge Morten Roos Stenberg

  • Hoveduddannelsesstilling, Læge Sanne Eduard

  • Hoveduddannelsesstilling, Læge Anette H. Kjeldgaard

 


Praksiskonsulent

Billede af person
 

Hanne Høst

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 28-10-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os