Skip til primært indhold

Lever fibrose (FIB-4);Pt (FIB-4) - Informationsbrev nr. 25 / 2021

Fra d. 1.12.2021 kan Lever fibrose (FIB-4);Pt (FIB-4) rekvireres i WebReq, NPU-kode: 58634.

FIB-4 er en beregning, som ud fra patientens alder og resultater af alanintransaminase (ALAT), aspartattransaminase (ASAT) og trombocytter estimerer graden af leverfibrose.
Bestilling af Lever fibrose (FIB-4);Pt udløser automatisk analyserne ALAT, ASAT og Trombocytter.
FIB-4 har ingen enhed.
FIB-4 beregnes efter følgende formel (1):


FIB-4 = (alder i år x ASAT) / (trombocytter x √ALAT)


Ifølge WHO udelukker en værdi <1,45 betydende fibrose (”rule out”), mens en værdi >3,25 er ”rule in” for betydende fibrose (2). FIB-4 har således en betydelig gråzone. FIB-4 kan benyttes ved mistanke om såvel alkoholisk som infektiøs leverfibrose.


Ifølge National Klinisk Retningslinje for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) og non-alkoholisk steatohepatitis, 2019 (3) bør man overveje at henvise patienter med NAFLD og FIB-4 >2,67 eller vedvarende FIB-4 >1,45 til vurdering på specialafdeling. FIB-4 kan ikke anvendes hos børn og unge voksne (< 35 år) med NAFLD pga. lav diagnostisk præcision.


Det vil fra ovennævnte dato ikke længere være muligt at bestille ASAT som en solitær analyse. Alanintransaminase [ALAT];P bør i stedet anvendes ved mistanke om og kontrol af leversygdomme.


Kontakt venligst laboratoriet, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ledende overlæge Eva Rabing Brix Petersen 

Referencer:
(1) Sterling et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology 2006;43:1317-25
(2) Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection; WHO Guidelines, April 2016
(3) National Klinisk Retningslinje for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis, 2019, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Eva Rabing Brix Petersen

Ledende overlæge

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


21993694
APPFWU01V