Skip til primært indhold

Ændring i svarafleveringen på fertilitetsudredning: Semen; Spermatozoa(fert.) gruppe

Til kliniske afdelinger i Sygehus Sønderjylland og praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Blodprøver, Biokemi og Immunologi overgår per 1. oktober 2022 fra papirsvar til elektroniske svar på de analyser, der indgår i fertilitetsudredning: Semen; Spermatozoa(fert.) gruppe. Samtidig udgår kommentering/vurdering af resultaterne.

For at følge den nyeste WHO-anbefaling for fertilitetsanalyser (WHO laboratory manual for examination and processing of human semen, 6th edition) justeres en del referenceintervaller, og samtidig overgår analyserne fra ældre enheder til SI-enheder.

Herunder vises de analyser, der dels har ændret enhed og dels har ændret referenceinterval.

Analysenavn Nyt referenceinterval

Gammelt referenceinterval på papirsvar

Ny enhed (SI-enhed) Gammel enhed på papirsvar
Leukocytter;Sæd <1 <2 % x 109/L % pr 100 SMZ
Spermatozoer konc;Sæd >15 20 - 250 x 109/L  
Spermatozoer(normale);Spmz >0,04 ≥ 15 % 1 (fraktion) %
Spermatozoer-motilitet;Spmz >0,40 ≥ 50 % 1 (fraktion) %
Sæd volumen;Pt >1,5 1,5 – 6,0 mL  
Sexuel Abstinens;Pt 2-7 3-5 d  

Ved spørgsmål kontakt venligst laboratoriet.

Med venlig hilsen

Blodprøver, Biokemi og Immunologi

Kontakt

Morten Andersen

Bioanalytikerspecialist

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


799 74613 / 23671587

Eva Rabing Brix Petersen

Ledende overlæge

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


21993694
APPFWU02V