Skip til primært indhold

Invitation til Dialog- og Informationsmøde - "Jo Før Jo Bedre"

Læger og praksispersonale inviteres til Dialog- og Informationsmøde

På vegne af "Jo Før Jo Bedre" og SHS inviteres læger og praksispersonale til Dialog- og Informationsmøde

Onsdag den 31. august 2022 kl. 17.00

i Lærings- og Forskningshuset Aabenraa Sygehus.

Efter godt 2 år med COVID er det atter blevet tid til at kunne mødes til fælles faglige møder.

Der har længe været et ønske fra de parakliniske specialer om at mødes med praksis og præsentere lidt nyheder fra laboratoriespecialerne, hvor der samtidig vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Hvilken prøve tages hvornår, og hvordan bruger vi svaret? Der præsenteres kort om allergiudredning, Borrelia-diagnostik, hepatitisvirus-tolkning og hudpatologi. I kølvandet på de nye nationale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om Diagnostisk Pakkeforløb (MAS- og MUP-pakker) vil vi desuden gennemgå anbefalingerne med fokus på laboratoriediagnostikken i tæt dialog med Mikael Frederiksen og Christoffer Budde Nielsen fra Diagnostisk Pakkeforløb i SHS.

Program

17.00-17.15:

Ankomst, kaffe, te og frugt

17.15-17.35:

Velkommen
BBI: Diagnostisk pakkeforløb - MAS/MUP-pakker, viden og erfaringer med iFOBT

17.35-17.50:

Allergenanalyser/allergiudredning - paneler og/eller specifikke IgE?

17.50-18.05:

Mikrobiologi: Borrelia Burgdorferi serologi, hvad kan vi bruge det til? Hvad betyder et isoleret fund af IgM antistoffer?

18.05-18.20:

Mikrobiologi og BBI: Hepatitis-virus - hjælp til tolkning af svar

18.20-18.35:

Sandwich

18.35-18.50:

Patologi: Hudpatologi, hvilke hudtumorer skal mikroskoperes, hvad med skintags? (mærkning af præparatet, tydelig markering af resektionsrande)

18.50-19.00:

Afrunding, spørgsmål
 

Der vil blive serveret sandwich, frugt og drikkevarer, og derfor ønskes tilmelding via Plan2Learn på følgende link senest den 15. august 2022:

Deltagere fra almen praksis (eksterne):

https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4461c024-f29a-4569-bb22-20124a641e2f&r=KursusValg.aspx?id=91127

Deltagere fra Sygehus Sønderjylland:

https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=5e1935c8-068a-436e-9d44-59284bcfbb61&r=KursusValg.aspx?id=91127

Ved problemer med tilmelding kontakt Inge.Stokholm@rsyd.dk

Med venlig hilsen

Praksiskonsulentordningen og Laboratoriespecialerne, SHS.

Invitation som pdf

Eva Rabing Brix Petersen

Ledende overlæge

Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland


21993694

Pia Therkildsen

Praktiserende læge


APPFWU01V