Skip til primært indhold

2 døgns ophold

På denne side finder du information om 2 døgns ophold og dit forløb her hos os

Velkommen til barsel

Dit forløb hos os

Som førstegangsfødende kan du/I vælge et 2 døgns barselsophold, hvis I som familie opfylder kriterierne for ambulant fødsel. Vælges et 2 døgns barselsophold, vil I blive flyttet på neonatal- og barselsafdelingen. 

I vil som familie få en enestue og vil ved ankomsten blive vist tilrette med hensyn til praktiske ting f.eks. hvor I finder tøj, bestiller mad m.m. Du/I vil som familie også blive informeret om hvad i kan forvente under indlæggelsen. 

Der forventes at I som familie er selvhjulpne med hensyn til mad, drikke og tøj m.m. Mor kan bestille mad fra stuen/patientkøkkenet og partneren kan købe mad i restauranten. 

I løbet af dag- og aftenvagten vil der være minimum 1 tilsyn på stuen med henblik på vejledning og besvarelse af spørgsmål. Herefter skal I selv henvende sig ved behov for hjælp, som ikke kan vente til næste tilsyn f.eks. hjælp til amning eller ved bekymringer. 

Hvis muligt kan I som familie forblive indlagt til hælblodprøve / hørescreening, men der vil være situationer hvor dette ikke kan imødekommes, og udskrivelsen vil finde sted efter de 48 timer. 

Hvis I som familie vælger, at blive udskrevet inden der er gået 48 timer, foregår hælblodprøve og hørescreening, som vanligt i barselsklinikken på fødegangen. 

 

 

Kontakt og find vej

Neonatal og Barsel

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 23 50

Mere information:

Find vej:
Neonatal og Barsel ligger i område 105.

APPFWU02V