Skip til primært indhold

Almen praksis og speciallæge praksis

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger til praktiserende læger og speciallæger fra Afdeling for Hjertesygdomme

Hovednummer: 7997 2600

Direkte

 • Kardiologisk supervisor: 7997 7247 / 2477 0669

E-mail

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnummeret er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Generelle kardiologiske eller patientspecifikke spørgsmål

Ved vurdering af behov for subakutte tider kontaktes specialistrådgivningen. 

08.30 - 15.00 alle hverdage

 2477 0669         

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Hjertesygdomme Ambulatorium (Aabenraa) 5790002003776 5000507 503251000016000
SHS Hjertesygdomme Sengeafsnit (Aabenraa) 5790002003806 5000501 503201000016001
SHS Hjertesygdomme Ambulatorium (Sønderborg) 5790002003783 5000509 503171000016002

Afdeling for Hjertesygdomme, sengeafsnittet er normeret til 22 senge i Aabenraa.

Vi modtager basal- og specialiseret kardiologi.

Vores akutte patienter modtages i FAM Aabenraa.

Kardiologi

I Sønderborg og Aabenraa er der basal kardiologi.

Afdeling for Hjertesygdomme i Aabenraa har regionsfunktion for følgende undersøgelser:

 • KAG
 • Pacemakerimplantationer
 • Medfødt hjertesygdom
 • Familiær hyperkolesterolæmi
 • Kontrol af pacemaker og ICD-enheder
 • Hjerte CT
 • Hjerte MR

Der er meget stor ambulatorievirksomhed med tilknyttet hjerterehabilitering samt hjerteskole i rehabilitering og hjertesvigt.

AK-centeret tilhørende Aabenraa.

Alle ambulante kardiologiske henvisninger visiteres til Hjertesygdomme i Aabenraa.

På Afdeling for Hjertesygdomme vil vi gerne kunne tilbyde den rette udredning og behandling for alle patienter.

For at kunne sikre dette, har vi sammen med vores praksiskonsulent Hanne Høst arbejdet med henvisning og adgang til afdelingen.

Vi har valgt at indføre retningslinjer for henvisning til afdelingen, og i tilfælde af at disse ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at returnere jeres henvisninger.

 1. Overordnet er det et krav, at der på alle nyhenviste patienter foreligger ekg. Dette tages på sygehusene i Aabenraa, Tønder og Sønderborg, eller tages hos jer i almen praksis. Hvis ekg tages i praksis, så skal det uploades sammen med henvisningen (løsningen er teknisk mulig fra alle praksis).
 2. Endvidere skal der foreligge standard blodprøver (væsketal, hgb. og TSH samt ved mistanke om iskæmisk hjertesygdom: lipid status).
 3. Der skal være målt og anført blodtryk, og ved forhøjede værdier suppleres med hjemmeblodtryksmåling.
 4. Hvis patienten henvises med dyspnø som eneste symptom, skal der foreligge LFU og rtg. thorax.
 5. Patienter der henvises på mistanke om hjertesvigt, bør være udredt i forhold til DSAM's algoritme, og gerne suppleret med måling af pro BNP.

Ved behov for drøftelse af kardiologiske problemstillinger, der ikke vedrører akut indlæggelse, kan kardiologisk supervisor kontaktes alle hverdage mellem kl. 08. - 15.00 på telefon 2477 0669.

Ledelsen

Lene Svendstrup

Cheflæge

Hjertesygdomme


Bente Holm Ravn

Chefsygeplejerske

Hjertesygdomme


Michael Skov Hansen

Ledende overlæge og ekstern klinisk lektor ved SDU

Hjertesygdomme


Anne-Mette Munk Hørning

Oversygeplejerske - sengeafsnittet

Hjertesygdomme


Krestine Thomsen

Oversygeplejerske - ambulatorier

Hjertesygdomme


Praksiskonsulent

Hanne Høst

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Aabenraa), Hjertesygdomme


APPFWU01V