Skip til primært indhold

Om afdelingen

Kommunikation beskæftiger sig med opgaver, der vedrører intern og ekstern kommunikation herunder web og digital kommunikation, sociale medier, pressehåndtering, klinisk fotografering, grafisk arbejde, videoproduktion mm.

Kommunikation beskæftiger sig med opgaver, der vedrører intern og ekstern kommunikation herunder web og digital kommunikation, sociale medier, pressehåndtering, klinisk fotografering, grafisk arbejde, videoproduktion mm.

Kommunikationsteamets overordnede formål er at præge, udvikle og understøtte Sygehus Sønderjyllands kommunikation eksternt såvel som internt.

Kommunikationsteamet arbejder bl.a. med:

 • Strategier, politikker og værktøjer på kommunikationsområdet
 • Vejledning og rådgivning om bl.a. branding og ekstern såvel som intern kommunikation, om forandringskommunikation, digitale og sociale medier samt presse- og nyhedsformidling
 • Redigering og udarbejdelse af artikler og opslag til interne såvel som eksterne medier
 • Pressehåndtering og nyhedsformidling
 • Kommunikationsplanlægning og koordinering af kommunikation i diverse projekter
 • Rådgivning og hjælp i forbindelse med kampagner, informationspjecer, præsentationer, opslag og lign.
 • Eventplanlægning og processtyring
 • Rundvisninger
 • Digitale medier herunder intranet, hjemmeside og sociale medier – drift og udvikling, teknisk opsætning og support
 • Visuelle informationsopgaver fra video- eller fotooptagelse til færdig præsentation, tryksag eller video
 • Konsulentbistand i forbindelse med foto og video

Afdelingsledelsen

Jesper Møller-Iversen

Afdelingschef

Økonomi, Planlægning og Kommunikation


79 97 01 20
APPFWU02V