Skip til primært indhold

Om afsnittet

Fakta om afsnit for Fødsler

Afsnit for Fødsler på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa betjener ca. 1700 fødsler årligt - både normale, ukomplicerede fødsler og komplicerede fødsler og kejsersnit i samarbejde med sygehusets børneafdeling og anæstesiafdelingen. 

På svangregangen foretager vi akutte og planlagte undersøgelser af og overvågning af gravide og deres børn efter behov.

Afsnit for Fødsler er beliggende på 1. etage ved sygehuset hovedgang (A) - område 105.

Fødeafsnittet er døgnåbent og er i alle døgnets timer bemandet med jordemødre, social- og sundhedsassistenter, reservelæger og speciallæger i obstetrik (fødselslæger).

Fødeafdelingen består af 5 store fødelejligheder, som er indrettet med et opholdsrum med mulighed for afslapning, musik, fjernsyn mm. og selve fødestuen, hvor fødesengen og badekarret er.

Alle 5 fødelejligheder har et fødebadekar. Der er en 6. fødestue specielt indrettet til tvillingefødsler. Desuden er der observationsstuer og modtagelsesrum på fødeafdelingen.

For at skabe ro omkring fødslerne er der oprettet en svangregang.

På hverdage mellem kl. 7.30-15.30 møder gravide her efter aftale med jordemoderen til:

Scanning og undersøgelse i graviditetsuge 41+0
Information om afdelingens igangsættelsestilbud i graviditetsuge 41+5 
Igangsættelse af fødslen
Akut opståede graviditetsgener/-komplikationer
Begyndende fødselsveer
Vandafgang
Blødning

Afdelingsledelsen

Trine Andersen

Chefjordemoder

Kvindesygdomme og Fødsler


79 97 22 30

Britta Frederiksen-Møller

Cheflæge

Kvindesygdomme og Fødsler


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Kvindesygdomme og Fødsler


Afsnitsledelsen

Susanne Ockens

Vicechefjordemoder

Fødsler


79 97 22 17
APPFWU02V