Skip til primært indhold

Uddannelsesprogram

Elementer i uddannelsesprogrammet for medicinstuderende i klinikophold

Klik på + for at se oplysningerne

Opholdet i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler skal give dig et indblik i specialet gynækologi/obstetrik.

Du får et program for dit ophold, så du er sikker på at opleve så mange aspekter af gynækologi og obstetrik som muligt. Den person, du skal følges med, vil være forberedt på, at du kommer. 

Vores mål er, at du i starten af dit ophold bliver trænet i gynækologisk undersøgelse, suturering og vaginal ultralyd i læringsenheden. Der vil være undervisning i den normale fødsel og centrale gynækologiske og obstetriske problemstillinger.

Der vil under klinikopholdet være tale om, at du oplever og deltager i det kliniske arbejde incl. undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram gennem følgende funktioner:

 • Forvagtsfunktion
  Her ser du akutte patienter i Fælles Akut Modtagelse (FAM) samt går stuegang og laver epikriser på gynækologiske patienter og barselspatienter
 • Gynækologisk reservelægeambulatorium
  Her får du mulighed for at scanne tidlig graviditet og bliver involveret i opgaver, som er hverdagen for en yngre læge.
 • Dagkirurgisk afsnit i Sønderborg
  Her udfører vi små kikkertoperationer og keglesnit.
  Hvis du har mulighed for transport dertil, vil det være en interessant dag for dig.
 • Gynækologisk speciallægeambulatorium
  Du vil følge en gynækologisk speciallæge og blive superviseret i gynækologisk undersøgelse og evt. vaginal ultralydundersøgelse. Her ser man kvinder med blødningsforstyrrelser, underlivssmerter og stiller evt. indikation for operation.
 • Gynækologisk operationsgang
  Her får du indblik i mere komplicerede gynækologiske operationer og evt. kejsersnit.
 • Urogynækologisk ambulatorium
  Du vil følge kontinenssygeplejersken, som bl.a. laver flowundersøgelser, og være med i urogynækologisk speciallægeambulatorium, hvor man ser kontrolpatienter med prolaps og/eller inkontinens.
 • Obstetrisk ambulatorium
  Du vil følge en speciallæge i ambulatoriet og se gravide med komplicerede graviditeter.
 • Fødegang
  Under dine fødegangsdage vil du følges med en jordemoder og får mulighed for at deltage i den normale fødsel.
 • Fertilitetsambulatorium, sexologisk ambulatorium mm.
  Indblik i disse mindre funktioner tilbyder vi i det omfang det er muligt.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv i din læring, og at du i ledige stunder selv opsøger de funktioner, hvor du kan uddrage yderligere læring.

Journaler

Du skal optage journal og gerne planlægge behandlingsforløb på mindst 2 akutte og 2 ambulante patienter inden for forskellige symptombilleder:

 • Komplikationer i tidlig graviditet
 • Blødningsforstyrrelser
 • Provokeret abort
 • Sterilisation og / eller prævention
 • Urininkontinens
 • Kvinder med prolaps
 • Gravide med kroniske sygdomme
 • Prænatal diagnostik

Du gennemgår journalen med den læge, du følges med den dag, inden du dikterer den.

Gynækologisk undersøgelse

Du bliver oplært i gynækologisk undersøgelse i Dagkirurgisk afsnit og i ambulatoriet.

Recepter

Du vil lære at vurdere mikrobiologisvar og udfærdige relevante recepter.

Gravide

Du vil lære at undersøge en gravid mave og udfylde en svangrejournal.

Der vil være en kort midtvejsevaluering for at være sikker på, at du er på rette spor, og for at vi kan vide, om opholdet forløber godt for de studerende.

Den sidste dag i opholdet vil du få en personlig evaluering af den kliniske lektor.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

 • Har du formået at tage lægeligt ansvar?
 • Har du indlært de basale færdigheder?
 • Har du formået at have god omgang med patienter, pårørende og kolleger?
 • Har du gjort dig relevante etiske overvejelser i den kliniske hverdag?
 • Har du indsigt i din egen formåen og kompetencer?

Dit kliniske ophold godkendes af den kliniske lektor.

Du som studerende skal også evaluere uddannelsesstedet.

APPFWU02V