Skip til primært indhold

Team for Lindrende Behandling

Introduktion til Team for Lindrende Behandling for patienter og pårørende

Team for Lindrende Behandling

Team for Lindrende Behandling yder lindrende behandling og støtte til dig, der lever med en alvorlig kronisk eller livstruende sygdom. Målet er, at du og din familie får den bedst mulige livskvalitet gennem forløbet. For at opnå dette, arbejder vi sammen om at forebygge og lindre de symptomer, som din sygdom kan medføre. 

Hvem er vi?

Team for Lindrende Behandling er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, sekretærer, socialrådgiver, ergoterapeut og præst.

Hvad kan vi tilbyde?

Team for Lindrende Behandling er specialister i tværfaglig behandling af patienter med livstruende sygdom ledsaget af særligt komplicerede problemstillinger, der ikke kan lindres tilstrækkeligt på basisniveau af egen læge, kommunal døgnpleje eller på almindelig hospitalsafdeling.

Vi tilbyder specialiseret hjælp til dig, der har symptomer og udfordringer som f.eks.:

  • Smerter, vejrtrækningsbesvær, kvalme, appetitløshed og andre symptomer
  • Angst, bekymring, tristhed
  • Træthed, besvær med at sove
  • Familiære, sociale og økonomiske udfordringer
  • Støtte til pårørende, der har det svært

Dit første møde med Team for Lindrende Behandling vil afhængigt af din tilstand foregå ambulant på Sønderborg Sygehus eller som et hjemmebesøg. Her vil der blive foretaget en vurdering af, om der er behov for tilknytning til teamet. Vi samarbejder med din egen læge, hjemmesygeplejen, din eventuelle stamafdeling på sygehuset og Hospice Sønderjylland.

Hvem kan henvises?

Visitationen sker efter "Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder".

Hvordan får du kontakt med os?

Kontakt til Team for Lindrende Behandling foregår via sygehus eller praktiserende læge, som sender en elektronisk henvisning.

Henvisningen bliver vurderet senest to hverdage efter modtagelsen.

Såfremt visitationskriterier er opfyldt tilstræbes patienten at blive kontaktet af en læge og en sygeplejerske inden for fem hverdage efter at henvisningen er modtaget.

Henvisende instans og om muligt egen læge vil blive kontaktet, såfremt patienten ikke vurderes at have behov for specialiseret palliativ indsats.

Patientvejledninger

Kontakt og find vej

Team for Lindrende Behandling

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 31 40

Mere information:
Åbningstid:
Mandag - fredag fra kl. 8.00 - 15.00.

Uden for vores åbningstid er der mulighed for kontakt til egen læge, vagtlæge,
hjemmesygeplejerske eller sygehusafdeling, alt efter hvem du er tilknyttet

Find vej:
- Benyt indgang A (hovedindgang)
- Gå til højre til Område 7/8
- Tag elevator/trappe til 3. sal - Område 43

APPFWU01V