Skip til primært indhold

Tarmpatogene bakterier - Analysen ændres fra dyrkning til PCR

Information fra Mikrobiologi på Sygehus Sønderjylland.

Resume

  • Fra 6. marts 2023 skal FecalSwab anvendes til fæcesundersøgelser af alle almindelige tarmpatogener som forårsager diarésygdom, dvs. tarmpatogene bakterier (inkl. C. difficile), tarmpatogene E. coli (VTEC, EIEC, EPEC), tarmpatogene virus og tarmpatogene parasitter.
  • Der skal kun sendes én prøve.
  • Det gamle fæcesprøverør (brunt låg med ske) skal fremover kun anvendes til Helicobacter pylori antigen og visse sjældne parasitundersøgelser.

Baggrund

Sygehus Sønderjylland ønsker at forbedre undersøgelsen af tarmpatogener. Svartider og praktiske forhold omkring prøvetagning bliver væsentlig bedre og svartider meget kortere. En enkelt prøve vil være tilstrækkelig i praktisk taget alle situationer hvor man søger ætiologien til diarésygdom. Der kan knyttes flere rekvisitioner til én prøve. Clostridioides difficile bliver inkluderet i Tarmpatogene bakterier DNA/RNA.

Hvordan?

Fra 4. marts og nogle uger frem sker der et gradvist skift således at flere og flere svar indeholder PCR resultater. Der kan rekvireres op til tre undersøgelser af tarmpatogener på én FecalSwab. Sæt etiketterne på langs. Besvarelsen af flere rekvirerede undersøgelser bliver samlet i ét svar benævnt diaréudredning. Bemærk ”diaréudredning” er ikke noget man kan bestille, det er blot en samlet præsentation af resultater.

Prøvetagning

Meget enkelt: FecalSwab dyppes i afføringen. Der skal blot sidde et tyndt lag fæces på podepinden. Vigtigt: For meget afføring vil hæmme analysen. Når man har afsat prøven i prøverørets væske skal man fortsat kunne ane podepindens spids. Hvis podepindens spids ikke kan ses er der overført for meget prøve.

I løbet af marts måned skal alle omstille sig til at bruge Fecalswab idet PCR metoden kræver brug af FecalSwab. Efter udgangen af marts måned vil forkert tagne prøver blive afvist.

Alt skal ikke undersøges blot fordi det er muligt

Der er en økonomisk realitet. De nye muligheder betyder ikke at der skal bestilles fuldt program af tarmpatogene bakterier, tarmpatogene E. coli, tarmpatogene virus og tarmpatogene parasitter på alle patienter med gastroenteritis. For det første, parasitinfektioner i Danmark er sjældne. For det andet skal vi ikke verificere en klinisk oplagt viral gastroenterit hos en patient som ikke har behov for indlæggelse. For det tredje vil besvarelsen af promtspørgsmål ved rekvireringen sætte Mikrobiologi i stand til at vurdere om der er behov for at udvide den rekvirerede undersøgelse.

Pia Therkildsen
Praktiserende læge

Lisbet Sierk Matthiesen
Chefbioanalytike

Steen Lomborg
Cheflæge

Sær stregkoderne på langs op prøveglasset

APPFWU02V