Skip til primært indhold

MIKAP - Sønderjylland

Klinisk Mikrobiologisk afdelingers kvalitetssikringsordning til almen praksis.

MIKAP (MIkrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis)

Deltagere:

Alle praktiserende læger i det sønderjyske område, som modtager ydelse for mikroskopi, dyrkning eller resistensbestemmelse (7122, 7105, 7189).

Målsætning:

Målsætningen for MIKAP er at kvalitetssikre de mikrobiologiske analyser, der udføres i almen praksis.

Praktiske oplysninger:

Der udsendes 3 kontrolprøver (simulerede prøver) 2 gange årligt.

Aflæsning af MIKAP prøver

Skema til aflæsning af MIKAP prøver.

Vejledninger o.l.:

APPFWU01V