Skip til primært indhold

Bioanalytikeruddannelse

Sygehus Sønderjylland varetager uddannelsen af bioanalytikere i samarbejde med UC SYD, Esbjerg.

Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, hvor man uddannes inden for forskellige specialer. Uddannelsen er opbygget af syv semestre. I hvert semester kombineres teoretiske undervisningsforløb på UC SYD med kliniske praktikforløb på sygehuset. De kliniske praktikforløb varierer i længden fra 5 til 20 uger. Undervisningen på afdelingen varetages af bionanalytikerunderviser, som planlægger, tilrettelægger og afvikler individuelle praktikforløb for bioanalytikerstuderende. Der lægges vægt på at tilrettelægge praktikforløbet, så det passer til det enkelte semester.

Sygehus Sønderjylland tilbyder mulighed for leje af studiebolig i nærheden af praktikstedet. I praktikforløbet inkluderes de studerende i de daglige rutiner i laboratoriet og der lægges vægt på, at de studerende deltager og udfører praktiske arbejdsopgaver, hvor der bl.a. opnås viden omkring bakterier, virus og resistensmekanismer. Mikrobiologi lægger vægt på, at de studerende skal have en klar opfattelse af, hvordan en bioanalytikers dagligdag ser ud. Det er ude i praktikken, at teorien gerne skal afprøves, opleves, erfares og give mening.

Yderligere oplysninger kan findes på UC SYD:

Bliv bioanalytiker - Information om bioanalytikeruddannelsen

Kontaktoplysninger:

Julie Holm Sørensen

Bioanalytikerunderviser / Bioanalytiker

Mikrobiologi


79 97 47 70
APPFWU02V