Skip til primært indhold

Alle skal have den rette medicin

Når en patient udskrives fra sygehuset til kommunal pleje, er der en forøget risiko for, at der går kludder i medicinen, og derfor vil et nyt forskningsprojekt på Sygehus Sønderjylland sætte fokus på problemet.

Med en god halv million fra VELUX FONDEN vil professor og overlæge på Sygehus Sønderjylland Christian Backer Mogensen nu kickstarte et forskningsprojekt, hvor han sætter fokus på, hvordan alle parter omkring en patient sikrer, at patienten efter overgangen får den livsvigtige medicin, som vedkommende har brug for.

- Når patienter indlægges akut, justerer sygehuslægerne ofte i patienternes medicin, og patienten udskrives hurtigt fra sygehuset igen. Derfor vil vi gerne udvikle en løsning, der hjælper både sygehuset, patienten og den praktiserende læge med at sikre, at patienten får den rette medicin på det rette tidspunkt, siger Christian Backer Mogensen.

Stort fokus

På trods af at oplysninger om den enkelte patients medicin sendes fra hospital til egen læge og andre sundhedspersoner via det såkaldte Fælles Medicinkort, mangler der en mulighed for, at alle de forskellige sundhedsfaglige parter i behandlingsforløbet kan udveksle informationer om, hvorfor en given medicinpakke er skruet sammen, som den er. Der er således behov for at udvikle et eller flere værktøjer til medicingennemgang og – sanering, som kan anvendes i fællesskab på tværs af sektorer.

- Formålet med projektet er, at vi sammen med patienter, pårørende og sundhedspersonale får udviklet en metode, så patienten får præcis den rette medicin efter udskrivning fra sygehus, siger Christian Backer Mogensen og fortsætter.

- Vi skal ind og kigge på, hvor det går galt i forbindelse med patienternes medicinering, for i en travl hverdag med mange aktører er der altid en øget risiko for, at noget går galt, og derfor er det vigtigt, at vi får inddraget patienter, pårørende, læger, farmaceuter og hjemmehjælpere, så vores løsning tager hensyn til alle parter i behandlingen af patienter.

Risikoen for lægemiddelinteraktioner stiger med antallet af lægemidler, men også på grund af ældre patienters større følsomhed over for lægemiddelinteraktionerne. Udskrivelse fra sygehus udgør en særlig risikosituation, da hovedparten af patienterne får flere ændringer af deres medicinering. Derfor er udskrivninger fra sygehuset og andre sektorovergange kritiske elementer i et behandlingsforløb, og med risiko for videnstab, misforståelser, og medicineringsfejl.

Christian Backer Mogensen har i denne omgang modtaget i alt 586.000 kroner fra VELUX FONDEN, og pengene bliver brugt i Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Syddansk Universitet.

APPFWU01V