Skip til primært indhold

Patienter kan nu lette deres hjerte til psykolog på hjerteafdelingen

Psykolog Stefan Leonard Eilers har siden 1. maj været ansat på hjerteafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Han er ansat efter at Region Syddanmark Region har bevilget penge til at hjælpe hjertepatienter og deres pårørende i forbindelse med udspillet 20 slag for hjerterne.

Siden 1. maj har psykolog Stefan Leonard Eilers haft sin faste gang på hjerteafdelingen i Aabenraa. Her har han et lille kontor, men oftest finder man ham ude på stuerne i færd med at tale med indlagte patienter.

Patienter som netop har oplevet noget af det værste, man kan tænke sig - at deres hjerte er stoppet. De kan have fået en blodprop i hjertet, et hjerteanfald eller et hjertestop. Efter at være blevet reddet ligger de nu på sygehuset i Aabenraa. Glade for at de stadig lever, men også med mange andre følelser i kroppen.

Følelser som ikke er så rare.

Skyld, skam og dårlig samvittighed over at de måske ryger lidt for meget eller ikke dyrker motion. Måske føler man sig sund og rask og derfor undrer man sig over, hvorfor man er blevet ramt. Tanker om hvem der var tilstede, da de faldt om og hvad mon der skete.  Spørgsmål og tanker kører rundt i hovedet. Samtidig trænger angsten for, at det kan ske igen, sig hurtigt på.

Et hjertestop er et chok. Både for hjernen og hjertet og ikke mindst for folks pårørende.

Det er her psykolog Stefan Eilers kommer ind i billedet. Siden han blev ansat, har Sygehus Sønderjylland nemlig haft mulighed for at tilbyde hjertepatienter psykologhjælp.

”20 slag for hjerterne”

Tiltaget udspringer af Danske Regioner og Hjerteforeningens udspil ‘20 slag for hjerterne’ fra 2019. Det er 20 initiativer, der skal sikre mere forebyggelse af hjertesygdomme, forbedre behandlingen og opfølgningen af de patienter, som allerede har en hjertesygdom. Sygehus Sønderjylland har i den forbindelse fået penge fra Region Syddanmark, til at ansætte en psykolog. Et tiltag, som er unikt for Region Syddanmark.

Når Stefan Eilers møder ind om morgenen, går han - efter en kort briefing - straks i gang ude på stuerne med det, han kalder krisesamtaler. Patienterne har måske tankemylder, er gråd labile, har en følelse af, at de ikke kan være i deres egen krop eller er bange for at dø. Det hjælper Stefan med.

De pårørende tager han sig også af. For dem er det oftest en voldsom, måske endda traumatiserende at se deres far, mand/kone eller barn ligge på gulvet uden at trække vejret. Muligvis har de ligefrem været med til at give livreddende førstehjælp.

Stefan Eilers har nu været ansat på Sygehus Sønderjylland i 4 måneder og han er glad for sit nye job. Han kommer med en baggrund som psykolog i et fængsel, har også arbejdet med anbringelser uden for hjemmet, selvskade og spiseforstyrrelser og som skolepsykolog. Senest har han arbejdet med pårørende til demensramte.

-  Det jeg godt kan lide ved det her job, er at jeg selv har hele ansvaret for patienten. Når en patient har det dårligt, er det udelukkende mit ansvar at forandre det. Jeg skal fx ikke sætte min lid til om en skolelærer fx nu også gør det, jeg har bedt om, eller ødelægger det jeg har sat i gang med et skolebarn. Her kan jeg selv følge det til dørs.  

Stefan arbejder, udover på hjerteafdelingen i Aabenraa, også på ambulatoriet i Sønderborg. Her kan folk, som efter en hjertesygdom er blevet sendt hjem, komme til ambulante samtaler. Ofte tror patienterne, at de efter udskrivelse har det godt, men sommetider mærker de efterfølgende, at de ikke rigtig kan komme videre i deres liv fordi de har haft den her voldsomme oplevelse. Hvis det er tilfældet, kan de komme til ambulante samtaler hos Stefan.

Udover at hjælpe patienterne vil Stefans Eilers funktion også snart blive udvidet med supervision i forhold til personalet på hjerteafdelingen, som ofte står i tunge situationer. Her vil de i mindre grupper blive tilbudt at tale med hinanden, vende svære og tunge situationer og dermed forebygge stress. 

Stefan Eilers arbejder på Sygehus Sønderjylland tre dage om ugen.

Psykolog Stefan Leonard Eilers på hjerteafdelingen

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V