Skip til primært indhold

Indvielse: Nu er varmepumperne taget i brug

I dag er den nye varmepumpecentral på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg blevet indviet, og de to energieffektive varmepumper, der er resultatet af et innovativt partnerskab mellem Danfoss, Sønderborg Varme og Sygehus Sønderjylland, løb velfortjent med opmærksomheden.

Luften var fuld af stolthed og klapsalver, da den nye varmepumpecentral med to nye varmepumper i dag blevet indviet på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Varmepumperne er resultatet af et godt og innovativt partnerskab mellem Sygehus Sønderjylland, Danfoss og Sønderborg Varme. Varmepumperne, der erstatter sygehusets tidligere gas- og oliebaserede opvarmnings- og kølesystemer, er energieffektive og skal levere både varme og køling til sygehuset og overføre overskudsvarme til Sønderborg Varmeselskab, så borgerne i lokalsamfundet kan få gavn af den.   

- Det er et farvel til fossile brændsler til opvarmning og køling, og det er et meget konkret bevis på, at vi her på Sygehus Sønderjylland stræber efter at gøre driften på vores sygehus CO2-neutral. Varmepumperne er energieffektive, for når der laves køling til sygehusets apparatur og indeklima, kan sygehuset også bruge den varme, der opstår i processen, til fx at opvarme brugsvand.  Vi kan også – takket være det gode partnerskab – sælge overskudsvarme til Sønderborg Varme, så vi på den måde også er i stand til at levere grøn energi til lokalsamfundet, fortæller adm. sygehusdirektør Thue B. Hvorslev.

Adm. sygehusdirektør Thue B. Hvorslev klipper sammen med Jürgen Fischer, præsident for Danfoss, den røde sløjfe omkring de nye varmepumper over. Herefter havde alle mulighed for at se, hvordan varmepumperne fungerer, og høre mere om, hvordan de på én  og samme tid både kan levere køling og opvarmning til sygehuset.

Adm. sygehusdirektør Thue B. Hvorslev klipper sammen med Jürgen Fischer, præsident for Danfoss, den røde sløjfe omkring de nye varmepumper over. Herefter havde alle mulighed for at se, hvordan varmepumperne fungerer, og høre mere om, hvordan de på én og samme tid både kan levere køling og opvarmning til sygehuset.

Partnerskab baner vejen for innovative løsninger

Til indvielsen talte regionsrådsformand Bo Libergren (V), Jürgen Fischer, der er præsident for Danfoss, og Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Bo Libergren fremhæver varmepumpernes store potentiale:

- Når vi samarbejdet på tværs af områder – som her, hvor sygehuset samarbejder med Danfoss og Sønderborg Varme – finder vi frem innovative løsninger. Dette projekt handler først og fremmest om, at vi skal reducere vores CO2-udledning, men jeg må sige, at jeg er glad for, at de grønne løsninger rent faktisk også er økonomisk bæredygtige løsninger. Løsningen med varmepumperne på Sygehus Sønderjylland har potentiale til at blive skaleret og repliceret på tværs af regionen, nationalt og endda også internationalt, og de er en oplagt platform for uddannelse og videndeling omkring grøn teknologi og energieffektive løsninger.

Bedre luftkvalitet og reduceret CO2-udledning

Karsten Uno Petersen glæder sig over de fordele, som varmepumperne kan give Sygehus Sønderjylland i Sønderborg:  

- Varmepumperne understreger Sygehus Sønderjyllands store engagement i at få reduceret sin CO2-udledning. Sygehus Sønderjylland kommer til at spare på energiforbrug og driftsomkostninger, og varmepumperne vil give bedre forhold for patienter og personale på Sygehus Sønderjylland i form af behagelige temperaturer og optimal luftkvalitet.

Karsten Uno Petersen sluttede sin tale af med at takke Danfoss, Sønderborg Varme, og regions rådgiver Rambøll, og medarbejderne på Sønderborg Sygehus for deres store engagement i at skabe grønne løsninger til det danske sundhedsvæsen.

Dagens talere

Adm. sygehusdirektør, Thue B. Hvorslev, holder tale ved indvielsen.

Adm. sygehusdirektør, Thue B. Hvorslev, holder tale ved indvielsen.

Regionsrådsformand Bo Libergren holder tale ved indvielsen.

Regionsrådsformand Bo Libergren holder tale ved indvielsen.

Jürgen Fischer, præsident for Danfoss, holder tale ved indvielsen.

Jürgen Fischer, præsident for Danfoss, holder tale ved indvielsen.

Karsten Uno Petersen, formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, holder tale ved indvielsen.

Karsten Uno Petersen, formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, holder tale ved indvielsen.

De nye varmepumper

Efter talerne havde alle mulighed for at se, hvordan varmepumperne fungerer, og høre mere om, hvordan de på én  og samme tid både kan levere køling og opvarmning til sygehuset.

De nye varmepumper på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg havde fået rød sløjfe på i dagens anledning - klar til indvielse.

De nye varmepumper på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg havde fået rød sløjfe på i dagens anledning - klar til indvielse.

De nye varmepumper blev inspiceret med interesse af dagens talere.

De nye varmepumper blev inspiceret med interesse af dagens talere.

Dages talere foran de nye varmepumper, som kan ses i det flotte udstillingslokale med udsigt til området omkring sygehuset i Sønderborg.

Dages talere foran de nye varmepumper, som kan ses i det flotte udstillingslokale med udsigt til området omkring sygehuset i Sønderborg.

Man kan følge med i varmepumpernes kredsløb via en skærm.

Man kan følge med i varmepumpernes kredsløb via en skærm.

Fakta om varmepumperne

Installationen af de to store varmepumper på sygehuset i Sønderborg er et vigtigt led i den grønne omstilling i Region Syddanmark og vil bidrage til, at regionen når sin målsætning om at reducere det samlede klimaaftryk med mindst 35 pct. inden 2030.

Hvor sygehusets opvarmnings- og kølesystemer tidligere kørte på fossile brændsler som gas og olie, drives de nye varmepumper af strøm, og de er dermed mindre CO2-belastende.

Når pumperne kører, blæses køling ind i systemet, som kan forbedre luftkvaliteten og køle sengestuerne. Det skaber et mere behageligt indeklima for patienter, pårørende og medarbejdere.

Pumperne er også energieffektive, for i processen skabes der også varme, og denne varme kan udnyttes til at opvarme sygehuset og brugsvandet i hanerne. Den varme, som sygehuset ikke selv kan bruge, skal sælges til Sønderborg Varme og dermed bidrage til en øget tilgængelighed af grøn energi i lokalsamfundet.

Sygehus Sønderjylland har samarbejdet med Danfoss og Sønderborg Varme om projektet, mens Rambøll har været rådgiver.

APPFWU01V