Skip til primært indhold

Analysesidernes opbygning

Gennemgang af punkterne og begreberne, der benyttes på analysesiderne.

Til de enkelte punkter på analysesiden knyttes følgende kommentarer:

Analysenavn Her beskrives analysens korrekte navn med hhv. System—Komponent; egenskabsart - se Symboler og forkortelser
 
Kortnavn Forkortet navn, som ofte anvendes i elektroniske patientjournaler og i WebReq
 
Synonym Her nævnes eventuelle gængse alternative navne eller velkendte forkortelser.
 
Forkortelse Her angives den forkortelse, der bruges i laboratorieedb-systemet.
 
IUPAC kode International kode for analysen, den er nødvendig for elektronisk kommunikation - se Symboler og forkortelser
 
Kvantitetsnummer Nummeret referer til komponenten i laboratorieedb-systemet og er unik.
 
Instruktion for rekvirent Forhold af betydning ved forberedelse af patienten, ved rekvirering samt ved prøvetagning.
Endvidere angives analysefrekvensen for analysen. Ved angivelse af: "Analyseres dagligt" vil det for visse analyser dog betyde, at det ikke foregår i weekenden og på helligdage.
 
Prøvemateriale Her angives hvilket prøvemateriale og volumen og prøvematerialets holdbarhed over tid og temperatur.
 
Prøvetagning Angivelse af prøvetagningsrør - se Emballage og utensilier
 
Referenceinterval Det er typisk 95 % konfidensinterval, beregnet på en rask population.
Ved visse analyser er områder differentieret mht. køn, alder, graviditetsuger m.m.

Der er opgivet vejledende terapeutisk niveau ved monotorering af medikamentel behandling. 
 
Analyseusikkerhed Det anførte tal angiver 2 x den analytiske variationskoefficient i procent (analyseusikkerhed)
 
Unormale værdier Her angives ved hvilke sygdomme, der er høje og lave værdier, i forhold til referenceintervallet. Her angives også de hyppigste problemer og situationer, hvor analysen kan bidrage til diagnosticering og/eller kontrol af behandling.
 
Bemærkninger Angivelse af supplerende oplysninger til referenceinterval, unormale værdier eller andet.
   
Seneste opdatering Angivelse af dato for sidste væsentlige rettelse.
APPFWU01V