Skip til primært indhold

Introduktion til Børn og Unge, Sengeafsnit

På denne side finder du information om Børn og Unge, Sengeafsnit og dit forløb her hos os

Klik på + for at se oplysninger

Børn og Unge, Sengeafsnit modtager børn og unge til indlæggelse efter en akut opstået sygdom eller som en del af et planlagt forløb.

Sengeafsnittet er beliggende i område 3, i nærheden af indgang A og restauranten.

Fra alle stuer er der direkte adgang til udendørs arealer - ophold- og legepladsen, som vi kalder Lysningen. her kan man cykle en lille tur, spille bold eller blot trække lidt frisk luft. 

Børnene må gerne sove middagslur i barnevogn ude i Lysningen.

Der er en legestue og et ungdomsrum i Afsnit for Børn og Unge. Lege- og ungdomsstuerne fungerer primært som lege- og fristed for børn og unge.

I bliver modtaget af en sygeplejerske og får tildelt en patientstue.

Barnet / den unge bliver undersøgt af en læge.

Vores erfaring er, at det betyder meget for barnets / den unges tryghed under indlæggelsen at have mor, far eller en anden velkendt person omkring sig hele tiden.

Vi forventer derfor,

at én af jer er til stede hos barnet / den unge under hele indlæggelsen. På alle patientstuer er der plads til en overnattende forælder / ledsager.

For at give barnet / den unge tryghed beder vi om, at I - ligesom derhjemme - selv sørger for, at barnet / den unge bliver vasket, får børstet tænder, får mad, bliver trøstet, nusset og leget med. Får I brug for hjælp med disse ting, er I velkommen til at henvende jer til plejepersonalet.

Det indlagte barn / den unge og den medindlagte forælder får gratis forplejning under indlæggelsen.

Morgenmaden og mellemmåltider serveres fra måltidsvognen i opholdsrummet. Frokost og aftensmad bestilles online fra restauranten.

Det er op til familien, hvor man ønsker at spise - på stuen, i opholdsrummet eller i restauranten. Undtagelsen er patienter i isolation, som altid får maden bragt ind på stuen.

Personalet vil fortælle jer om madbestilling og servering på indlæggelsesdagen.

Ikke-medindlagte forældre og andre besøgende kan købe mad og drikke i restauranten, som ligger lige over for Afsnit for Børn og Unge.

Mobil

Du må som hovedregel gerne bruge din egen mobiltelefon i afsnittet, men vis hensyn, så du ikke forstyrrer andre indlagte børn og unge og deres familier.

Internet

Link til Praktisk fra A til Å - se under Internet, hvordan du kan bruge gratis internet på sygehuset.

 

 • Behageligt tøj, toiletsager
 • Underholdning (foretrukne spil eller legetøj), mobiltelefon / tablet (og opladere)
 • Små børn vil sætte pris på at have en foretrukken bamse med
 • Skolebørn og unge må gerne tage deres skoletaske med
 • Hvis barnet / den unge får daglig medicin, bedes I tage den med

Der er fri besøgstid i sengeafsnittet. Dog skal der - af hensyn til barnet / den unge - helst være ro på stuerne fra kl. 12 til 14 og efter kl. 21.

Vi forventer, at én af forældrene / en anden nærtstående person er medindlagt med barnet / den unge. Andre pårørende til det indlagte barn / den unge er altid meget velkomne til at komme på besøg. Det er en meget vigtig støtte, som vi værdsætter.

 • Vi - personalet - er her for jer og er lette at kende: Vi bærer synlige identifikationsskilte med billede, navn og titel.
 • Brug os, spørg os: Både forældre og den indlagte kan have mange spørgsmål til undersøgelser eller behandling. Lad gerne barnet / den unge spørge selv. Det giver tryghed at vide besked.
 • Det kan være svært at huske alt, hvad man får at vide om barnets / den unges sygdom og behandling. Derfor udleverer vi ofte skriftlige patientvejledninger. 
 • Ved længerevarende indlæggelse  (mere end 48 timer) får barnet / den unge tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen er med til at sikre sammenhæng i behandlingsforløbet.
 • Under indlæggelsen vil I få løbende information om barnets / den unges undersøgelser, behandling og pleje. Det vil ske ved den daglige kontakt med personalet eller  ved stuegangen. Ønsker I en samtale med en læge, sygeplejerske eller anden fagperson, kan I henvende jer til personalet.

Børn og unge er oftest indlagt til kortere observation og/eller behandling.

Barnet / den unge bliver udskrevet af lægen efter stuegangen formiddag eller aften efter samråd med forældrene.

I vil få at vide:

 • Om der skal tages specielle hensyn, når I kommer hjem.
 • Om barnet / den unge har brug for ambulant opfølgning, og hvordan det i så fald kommer til at foregå.
 • Hvornår barnet / den unge kan begynde i institution / skole igen.

Når I kommer hjem

Især små børn kan i en længere periode reagere på indlæggelsen ved at være pjevset, blive vrede eller få mareridt. Det er helt normalt. 

Det bedste er at tage det stille og roligt, vise kærlighed og forståelse og prøve at finde egen rytme igen. Barnet har mest brug for, at alt bliver som før indlæggelsen.

En god måde at bearbejde en indlæggelse på - hvis barnet selv har lyst og er gammel nok til det - er f.eks. at lege sygehus. Lad barnet styre legen. Ros barnet. Efterhånden mister barnet lysten til at lege sygehus - og så er oplevelsen bearbejdet nok. Det er langt fra altid en traumatisk oplevelse at være indlagt på sygehus!

Raske søskende

Også de kan reagere på indlæggelsen. De kan blive angste og måske jaloux, hvis de føler sig overset. Tal med dem om deres følelser. Invitér dem gerne med på besøg i Afsnit for Børn og Unge.

Kontakt og find vej

Testafsnit - Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79970000
APPFWU02V