Skip til primært indhold

Den nye fødeplan i Region Syddanmark

Den nye fødeplan i Region Syddanmark indeholder mange spændende tiltag. Her kan du læse om nogle af de tiltag vi er i gang med at implementere på Sygehus Sønderjylland

Nye tiltag i forbindelse med den nye Regionale Fødeplan

Den nye fødeplan medfører at der er tilført yderligere tid til konsultationerne i Sygehus Sønderjyllands 6 jordemodercentre. 

Det betyder bl.a. at alle 1. besøg er udvidet, både til 1. gangs- og flergangsfødende

Derudover får alle 1. gangsfødende tilbudt en mulighed for 20 minutters specifik fødselssamtale i løbet af graviditeten. Dette tilbydes ligeledes flergangsfødende som har behov herfor. 

Region Syddanmark har indgået en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen. 

I den forbindelse etableres der åben anonym rådgivning i jordemodercenteret i Aabenraa, hvor gravide, partnere og nybagte familier kan få socialfaglig råd og vejledning af en af Mødrehjælpens socialrådgivere. 

Man kan selv henvende sig, eller ens jordemoder kan henvise til hjælp og rådgivning. 

Formålet med partnerskabet er at understøtte den tidlige opsporing af familier med særligt behov, for at kunne yde en sundhedsfremmende, forebyggende og individualiseret støtte ved behov af fysisk, psykisk såvel som social karakter. Tilbuddet er målrettet til niveau 3 gravide. 

Mødrehjælpen træffes i Aabenraa Jordemodercenter, Opnør Plads 1-3, hver mandag mellem 8.30 og 12.00

I Fødeplanen lægges der også stor vægt på fremtidens fødemiljø og der pågår derfor et arbejde med på sigt at udstyre og renovere alle regionens fødestuer som sansefødestuer. 

Sansefødestuer kan bidrage til en mere hjemlig og rolig atmosfære og det tyder på at de kan have en gavnlig effekt på fødselsforløbet, herunder styrkelse af den vaginale fødsel på grund af en styrkelse af den naturlige hormonproduktion.  

Indretningen sker under hensyn til de behov der måtte være i en eventuel akut situation og med hensyn til personalets arbejdsmiljø, samt med udgangspunkt i evidensbaseret viden.

Sansefødestuernes betydning for fødselsoplevelsen er endvidere i gang med at blive belyst i et kvalitativt forskningsstudie som udføres af afsnittet. 

APPFWU02V