Skip til primært indhold

Lungesygdomme og Kræftsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Lungesygdomme og Kræftsygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3100

Direkte numre:

Lungemedicinsk Ambulatorium: 7997 3100 tast 3

Onkologisk Ambulatorium: 7997 3100 tast 4

Palliativt Ambulatorium: 79 97 3100 tast 5

Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Lungesygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.24  7997 3185

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Lungesygdomme Ambulatorier (Sønderborg) 5790002003943 5000607 504061000016008
SHS Kræftsygdomme Ambulatorier (Sønderborg) 5790002003905 5000617 504181000016002
SHS Palliativt Ambulatorium (Sønderborg) 5790002003912 5000619 504131000016001

Stamafdeling for patienter tilmeldt samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende (Samordnet pleje).

Patienter med cancerdiagnose

Sengeafsnit M41 modtager patienter fra Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner. Undtaget herfra er patienter med neurologisk cancer. Disse henvises til afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme, Sønderborg.

Elektronisk henvisning fremsendes til Lungesygdomme: Se ovenstående SKS- og lokationsnummer.

I henvisningen anføres under "Ønsket undersøgelse/behandling/problemstillling": "Tilmelding til samordnet pleje", efterfulgt af henvisningsdiagnosekode samt tekst.

Det anføres, om der er søgt terminaltilskud via blanketten fra Lægemiddelstyrelsen samt om LÆ165 er sendt til bopælskommunens kontaktperson.

Patienter uden cancerdiagnose

Der modtages patienter svarende til afdelingens subspecialer, hvor patienterne får stamafdeling på de enkelte specialeafsnit. Elektronisk henvisning fremsendes til relevant afsnit.

(Angivelse af hvilke ambulatorier der tilbydes, specialer, evt. åbningstider, visitation m.m.)

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientinformationer

Læger med speciale/ansvarsområde

Kim Wedervang

Specialeansvarlig overlæge i onkologi

Kræftsygdomme


Anders Christiansen

Specialeansvarlig overlæge

Lungesygdomme


Afsnitsledelsen

Bente Holm Laursen

Afdelingssygeplejerske

Kræftsygdomme, Sengeafsnit


Annie Hertz Mathiesen

Afdelingssygeplejerske

Lungesygdomme, Ambulatorium og Palliativt Team


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Oversygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Ledende overlæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V