Skip til primært indhold

Velkommen til Søvnambulatoriet

På denne side finder du information om Søvnambulatoriet og dit forløb her hos os

Patientvejledning

Søvnambulatoriet modtager patienter, der er henvist fra egen læge eller special læge på grund af snorken og/eller mistanke om søvnapnø.

Både undersøgelser og behandling foregår på følgende adresse:

Sydvang 1
6400 Sønderborg.

Undersøgelserne kræver ikke indlæggelse.

I Søvnambulatoriet er der tilknyttet både læger og sygeplejersker. Det vil være lægen, der udreder og planlægger en behandling, mens det fortrinsvis er sygeplejerskerne, der forestår behandlingen og opfølgningen af denne.

Sekretæren indkalder til undersøgelser.

Søvnambulatoriet modtager patienter, der er henvist fra egen læge eller special læge på grund af snorken og/eller mistanke om søvnapnø.

Vi sigter efter at du modtager en tid til dit 1. besøg indenfor 14 dage efter at du er blevet henvist til os.

Sædvanligvis har du minimum 3 besøg i ambulatoriet inden du er klar til en evt. CPAP-behandling.

1. besøg

Når du kommer til 1. besøg bedes det tilsendte spørgeskema afleveret.

Undersøgelsen foregår ambulant.

Der udleveres søvnregistreringsudstyr, som du skal sove med samme nat og aflevere næste dag.

Udstyret anvendes til måling af vejrtrækning samt ilt under søvnen.

Muligvis har du allerede fået lavet en søvnregistrering ved din praktiserende Øre-næse-halslæge eller på en anden Øre-næse-halsafdeling.

Vi vil dog for det meste lave vores egen søvnregistrering for at få præcis de data vi skal bruge til at vurdere behovet for CPAP-behandling.

En sekretær vil instruere i påmontering af udstyret.

2. besøg

Ved det 2. besøg, som oftest ligger dagen efter, behandles søvnregistreringen af en sygeplejerske.

Lægen gennemgår søvnregistreringen og laver en øre-næse-halsundersøgelse, hvor man vurderer om der evt. kan laves en snorkeformindskende operation. Herefter laves der i samråd med dig, en plan for videre behandling.

Er der indikation for behandling med CPAP gives der en tid til udlevering af dette, oftest i ugen efter, hvor apparatet udleveres og gennemgås ved en sygeplejerske.

Kontrol

Derefter vurderes behovet for videre kontrol fra gang til gang. I nogle perioder kan der være behov for at ændre rækkefølgen af besøgene, for at undgå for lange ventelister.

Både undersøgelser og behandling foregår i Søvnambulatoriets lokaler på følgende adresse:

Sydvang 1
6400 Sønderborg.

Undersøgelserne kræver ikke indlæggelse.

Ved ambulant kontrol i Søvnambulatoriet

Husk at medbringe maske, maskine og slange.

Kontakt og find vej

Søvnambulatoriet

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 57 00

Mere information:

Søvnambulatoriet har åbent mandag - fredag kl. 08.00-15.00.

Du kan kontakte Søvnambulatoriet på tlf. 79 97 57 00.

Tast 1 for bestilling af reservedele, generelle spørgsmål og afbud/ny tid
Tast 2 for sygeplejerske - Søvnlinjen

Telefontid for Søvnlinjen:

Mandag kl. 8.15 - 9.15
Tirsdag kl. 8.15 - 9.15
Torsdag kl. 13.45 - 14.45
Fredag kl. 8.15. - 9.15

Find vej:
Ambulatoriet ligger i område 2.
Nærmeste indgang er Indgang A.

APPFWU01V