Skip til primært indhold

Radiograf

Information til og om radiografstuderende

Radiografstuderende i Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland

Hvis du går efter en højteknologisk uddannelse, som gør dig til en af de mest efterspurgte personer i sundhedssektoren, er radiografuddannelsen det rigtige sted.

Der er et behov for uddannede radiografer, der kan betjene de nyeste former for røntgenapparatur og skannere. Du skal blandt andet kunne tage superskarpe billeder, beherske 3D-teknologi og ikke mindst kommunikere tydeligt med patienterne, som du har ansvaret for er trygge under undersøgelsen.

I Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland kan vi tilbyde dig den kliniske del af radiografuddannelsen i et godt og udfordrende læringsmiljø. Du vil blive en del af afdelingen, som også består af læger, radiografer, sygeplejersker, sekretærer, social- og sundhedsassistenter.

Vi kan tilbyde dig klinisk undervisning på afsnittene i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Følgende undersøgelsestyper og modaliteter findes i Aabenraa

 • MR
 • CT
 • UL inkl. biopsier
 • Mammografiudredning
 • Konventionel røntgen og gennemlysning
 • Traumer
 • PET-CT

Følgende undersøgelsestyper og modaliteter findes i Sønderborg

 • MR
 • CT inkl. biopsier
 • UL inkl. biopsier
 • Konventionel røntgen og gennemlysning
 • Mammografiscreening

Følgende undersøgelsestyper og modaliteter findes i Tønder

 • MR
 • CT
 • Konventionel røntgen
 • Mammografiscreening 

I Haderslev Sundhedscenter betjener radiografer fra Tønder et konventionelt røntgenrum to gange om ugen. Ligeledes udfører radiografer mammografiscreening i Sundhedshuset.

Bolig

Med hensyn til bolig, så kan der søges om bolig i Sønderborg og Aabenraa. Boligen koster ca. 900 kr. om måneden.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om radiografuddannelsen:

Kontakt UCL erhvervsakademi og professionshøjskole i Odense - UCL.dk 

Du er også velkommen til at kontakte:

Mai-Britt Skovstrup Hansen

Konstitueret koordinerende klinisk vejleder

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


APPFWU02V