Skip til primært indhold

Speciallæge i Radiologi

Information om speciallægeuddannelsesforløbet for yngre læger i specialet radiologi

Om afdelingen

Vores afdeling præges af mangfoldighed, åbenhed og dialog. Afdelingen er fordelt på tre matrikler Sønderborg (SBS), Aabenraa (AAS) og Tønder (TS), med AAS som hoveduddannelsesansvarlig enhed. Foruden de ovennævnte er der en radiografbemandet satellitfunktion i Haderslev der varetager et mindre antal konventionelle undersøgelser. Uddannelseslæger har fysisk arbejdssted på AAS og SBS jf. stillingsopslag.

Generelt om uddannelsesforløbet som radiolog

Radiologi er præget af en hurtig teknologisk udvikling, specielt vedrørende invasive procedurer, ultralyd, MR- og CT-skanninger, digitaliseret konventionel radiologi, teletransmission og PACS systemer (elektronisk arkivering og kommunikation).

Den radiologiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige kliniske afdelinger.

Sygehus Sønderjylland har Røntgen og Skanning fordelt på 3 lokaliteter - Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Derudover er der en radiografbemandet satellitfunktion i Haderslev der varetager et mindre antal konventionelle undersøgelser.

Røntgen og Skanning har årligt tre introduktionsstillinger samt to radiologiske hoveduddannelsesforløb.

Et uddannelsesforløb er sammensat således:

  • 12 mdr. introduktionsstilling
  • 12 mdr. FBE (Aabenraa/Sønderborg)
  • 24 mdr. HSE (Odense)
  • 12 mdr. FBE (Aabenraa/Sønderborg)

FBE - Funktionsbærende enhed

HSE - Højspecialiseret enhed

Yderligere oplysninger om uddannelsesforløbet kan findes her:

Dansk Radiologisk Selskab

Den lægelige Videreuddannelse i Region Syd

Introduktionsforløb

Efter et struktureret to-ugers introduktionsforløb, vil du hurtig blive integreret i det daglige arbejde. Som uddannelsessøgende vil du være tilknyttet en daglig vejleder inden for et af vores modaliteter, herunder CT, MR, UL, konventionel røntgen og gennemlysning. Du vil få tildelt ansvarsområder, hvor der vil være gode muligheder for mesterlære. Efterhånden vil du, under supervision, kunne varetage opgaver inden for dit kompetenceniveau. Vores spektrum favner bredt og der er rig mulighed for at lære alt fra konventionelle RU thorax til tolkning af avancerede MR-skanninger og mammografi.

Der er konferencer inden for det lungemedicinske, neurologiske, ØNH, ortopædkirurgiske, abdominalkirurgiske, pædiatriske, onkologiske, intensivmedicinske og mammaradiologiske speciale. De fleste konferencer afholdes dagligt. Derudover er der hver uge flere Multidisciplinære-Team-konferencer. Du vil blive oplært og superviseret i afholdelse af relevante konferencer.

Introduktionsstillingen

I introduktionsåret vil du være tilknyttet AAS med to måneders fokuseret ophold på SBS. Uddannelsesplanen i introduktionsforløbet vil typisk indeholde tre måneders ophold i hver CT, UL og konventionel røntgen samt minimum én måned i MR og én måned med akut radiologi. På dit ophold i AAS vil du oplæres i traumeradiologi med fokus på muskuloskeletal området. Derudover vil du blive oplært i basal CT og ultralyd, foruden basal akut radiologi, herunder de første anlæggelser af ascites- og pleuradræn. Derudover vil der typisk være et ét-uges ophold på vores Mammaradiologisk Center på AAS, som fungerer som selvstændig enhed.

I Sønderborg vil der være en introduktion til afdelingen og derefter fokus på ultralydskompetencer herunder at øge fortroligheden med drænanlæggelse.

Vi lægger stor vægt på faglig udvikling og læring. Således mødes vi hver dag til et lægefagligt frokostmøde, hvor en spændende eller vanskelig case præsenteres og diskuteres (”case of the day” der går i rotation blandt afdelingens læger). Desuden er der regelmæssig onsdagsundervisning (hele afdelingen) og fredagsundervisning (læger). Vi sætter pris på, at du som uddannelsessøgende tilegner dig relevante kompetencer inden for læring. Du vil kunne afprøve dine evner i undervisningen af bl.a. radiografstuderende og kollegaer. Hver fredag eftermiddag er der møde eller undervisning for læger. Hver anden fredag der således møde for afdelingens uddannelseslæger til journal-club eller anden faglig relevant samvær og hver anden fredag er der intern undervisning for alle læger på Røntgen og Skanning SHS, hvor afdelingens læger (inklusiv dig) underviser de øvrige læger (30 minutter) på skift.

Ud over deltagelse i de obligatoriske 8 radiologiske I-læge kurser som regionen udbyder, vil der være mulighed for individuelt at ansøge om tilskud til andre relevante kurser og kongresdeltagelse.

Hoveduddannelsen

I hoveduddannelsen tager vi udgangspunkt i den enkeltes kompetenceniveau og du vil have mulighed for at strukturere din rotationsplan selvstændigt i samarbejde med din hovedvejleder med udgangspunkt i målbeskrivelsen og logbogen. Her vil der være mulighed for at bruge både SBS, AAS og TS på lige fod, for at få den bedst mulige uddannelse. Uddannelsesniveauet og -udviklingen vil løbende blive bedømt og tilpasset ud fra strukturerede observationer, audits og vejledersamtaler.

Herunder vil der være mulighed for at deltage i traumeteamet, da AAS har 24-timers traumeberedskab (level 2) for akut skadede patienter med to traumemodtagerum efter nyeste standarder med direkte tilgang til en af vores CT-skannere. Her får du indblik i diagnostikken af indre blødninger, traumatiske organlæsioner og tolkningen af columnafrakturer.

Du vil blive videre oplært i interventioner, herunder især ultralydsvejledte drænager og biopsier samt gennemlysningsvejledte nefrostomikateterskift og lumbalpunkturer, hvilket anses som grundlæggende kunnen for yngre radiologer.

Vi sætter stor vægt på faglig udvikling og læring. Således mødes vi hver dag til et lægefagligt frokost møde, hvor dagens mest spændende eller vanskelige cases præsenteres og diskuteres. Desuden er der regelmæssig onsdagsundervisning og fredagsundervisning (se under introduktionsstilling over). Vi sætter pris på, at du som uddannelsessøgende tilegner dig relevante kompetencer inden for læring. Du vil kunne afprøve dine evner i undervisningen af bl.a. radiografstuderende og kollegaer.

Ud over deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser, vil der være mulighed for individuelt at ansøge om tilskud til andre relevante kurser og kongresdeltagelse.

Yderlige oplysninger om vores uddannelse kan indhentes hos:

Thomas Hill

Ledende overlæge, uddannelsesansvarlig

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 63 36
APPFWU02V